prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.

Přednosta kliniky – Klinika radiační onkologie


E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Radiologie
Habilitační práce (veřejná část) Radioterapie kraniospinální osy v pediatrii
Datum zahájení 23. 9. 2002
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Karel Benda, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové doc. MUDr. Jaroslav Procházka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc. (Fakultní Thomayerova nemocnice Praha)
doc. MUDr. Luboš Petruželka, Csc. (UK - 1. Lékařská fakulta - Praha)
doc.MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Oponenti prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Luboš Petruželka,CSc. (UK - 1. Lékařská fakulta Praha)
doc.MUDr. Jiří Petera, CSc. (UK - Lékařská fakulta Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 3. 2003
Datum zasedání VR fakulty 20. 3. 2003
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2003
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Onkologie
Datum zahájení 24. 9. 2007
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Macháček Jindřich, CSc. (LF UP Olomouc)
doc. MUDr. Bolješíková Elena, CSc. (Onkologický ústav Sv. Alžběty, Bratislava)
prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. (LF UK Hradec Králové)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (Masarykův onkologický ústav)
Přednáška pro odbornou veřejnost 13. 12. 2007
Datum zasedání VR fakulty 13. 12. 2007
Datum zasedání VR MU 11. 3. 2008
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 20. 5. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info