doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.

docent – Katedra správní vědy a správního práva


kancelář: 157
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4143
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Správní právo
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 15. 12. 1999
Datum ukončení řízení 15. 3. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Vlastnictví státu
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava)
doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. (Právnická fakulta UK Praha)
doc. JUDr. Vladimír Mikule, CSc. (Právnická fakulta UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 6. 3. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR Brno, Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha)
Členové prof. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava)
doc. JUDr. Stanislav Plíva, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (MU - Právnická fakulta)
JUDr. Jiří Spáčil, CSc. (Nejvyšší soud ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 6. 3. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info