MUDr. Katarína Bielaková, Ph.D., MHA


telefon: 532 23 2509
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika interní, geriatrie a praktického lékařstvíLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupkyně přednosty kliniky

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika interní, geriatrie a praktického lékařstvíLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborná asistentka
telefon 532 23 2509
e-mail

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 328255
Interní informace Portál MU IS MU