doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.

Historický ústav


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Historický ústav AV ČR
Obor řízení Historie - obecné dějiny
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 2. 9. 1999
Datum ukončení řízení 15. 3. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Ruský panslavismus - realita a fikce
Oponenti habilitační práce doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
PhDr. Tatiana Ivantyšynová, CSc. (SAV Bratislava)
PhDr. Milan Švankmajer, CSc. (AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 2. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Ctibor Nečas, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (FF UK Bratislava)
PhDr. Pavel Hradečný, CSc. (AV ČR Praha, FF UK Praha)
doc. PhDr. Václav Veber, CSc. (FF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 2. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info