doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení BFÚ AV ČR Brno
Obor řízení Biofyzika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 8. 2002
Datum ukončení řízení 1. 5. 2003
Habilitační práce (veřejná část) Struktura lidského genomu
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. (ÚEM AV ČR Praha)
doc. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. (VLA JEP Hradec Králové)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 3. 2003
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Ivan Raska, DrSc. (ÚEM AV ČR Praha)
doc. RNDr. Jiřina Vávrová, CSc. (VA JEP Hradec Králové)
prof. RNDr. Jiří Doškař, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Michaela Vorlíčková, DrSc. (BFÚ AV ČR Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 3. 2003

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info