prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě, Ústav historie a muzeologie
Obor řízení Pravěká archeologie
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 3. 11. 1999
Datum ukončení řízení 1. 4. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 2. 2000
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Miroslav Buchvaldek, DrSc. (Filozofická fakulta UK Praha)
prof. PhDr. Mária Novotná, DrSc. (Katecheticko-pedagogická fakulta Žilinské univerzity V Ružomberoku, SR)
prof. PhDr. Radomír Pleiner, DrSc. (Filozofická fakulta UK Praha,AÚ AV ČR Praha)
prof. PhDr. Jozef Vladár, DrSc. (Filozofická fakulta Univerzity Konstantina Filozofa Nitra, SR)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 2. 2000
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 21. 11. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info