doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.


kancelář: pav. 02/01017
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7698
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta UK Praha
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno vědeckou radou fakulty
Datum zahájení řízení 16. 9. 2002
Datum ukončení řízení 30. 4. 2003
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 4. 2003
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 4. 2003