Ing. Michal Jirásek, Ph.D.

odborný asistent – Katedra podnikové ekonomiky a managementu


kancelář: 548
Lipová 507/41a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6590
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Ing. Michal Jirásek, Ph.D.
Pracoviště
 • Katedra podnikového hospodářství
  Ekonomicko-správní fakulta
  Masarykova univerzita
  Lipová 41a
  602 00 Brno-Pisárky
Funkce na pracovišti
 • Odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2015: Ing., Podniková ekonomika a management, ESF MU Brno
  2019: Ph.D, Podniková ekonomika a management, ESF MU Brno
Pedagogická činnost
 • Inovační management, Systémy řízení podniků
Vědeckovýzkumná činnost
 • Strategický management a zpětná vazba na výkonnost, inovační management
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 3. 5. 2023 – 5. 5. 2023: University of Jyväskylä, Jyväskylä, FIN
 • 30. 1. 2023 – 2. 4. 2023: Tilburg University, Tilburg, Ostatní, NLD
 • 10. 9. 2018 – 17. 12. 2018: Tilburg University, Tilburg, Ostatní, NLD
 • 7. 9. 2017 – 16. 11. 2017: University of Vienna, Vienna, Ostatní, AUT
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen Academy of Management - od roku 2020
  Člen Strategic Management Society - od roku 2016
  Člen People Management Forum (CZ) - od roku 2015
Ocenění vědeckou komunitou
 • Cena děkana za nejlepší dizertační práci 2019 (2. místo)
  Univerzitní nominant na cenu Jacqua Derridy za nejlepší dizertační práci v humanitních vědách
  ECIE 2019 Best PhD Paper Award
  ICMLG 2017 Best PhD Paper Award
  Úspěšně odvedeno 14 bakalářských a 12 diplomová práce (vč. tří oceněných prací v ceně děkana Ekonomicko-správní fakulty o nejlepší diplomovou práci)
Vybrané publikace
 • JIRÁSEK, Michal, Susanne Maria GAFFKE a Josef WINDSPERGER. Determinants of overall franchisee satisfaction: application of the performance feedback theory. Journal of Strategic Marketing. Abingdon: TAYLOR & FRANCIS LTD, roč. 30, č. 2, s. 221-238. ISSN 0965-254X. doi:10.1080/0965254X.2020.1746823. 2022. URL info
 • JIRÁSEK, Michal. Curvilinearity in the performance feedback and R&D relationship. Journal of Strategy and Management. roč. 13, č. 1, s. 1-14. ISSN 1755-425X. doi:10.1108/JSMA-09-2018-0098. 2020. URL info
 • GLASER, Matthias, Michal JIRÁSEK a Josef WINDSPERGER. Ownership Structure of Franchise Chains: Trade-Off Between Adaptation and Control. International Journal of the Economics of Business. roč. 27, č. 3, s. 357-375. ISSN 1357-1516. doi:10.1080/13571516.2020.1718460. 2020. URL info
 • JIRÁSEK, Michal. Single Stimuli, Multiple Responses: Performance Feedback and Firms’ R&D Changes. Prague Economic Papers. roč. 29, č. 4, s. 381-402. ISSN 1210-0455. doi:10.18267/j.pep.734. 2020. URL info
 • JIRÁSEK, Michal. The Influence of national culture on R&D expense change among agrochemical firms. Zemědělská ekonomika. Česká akademie zemědělských věd, roč. 63, č. 11, s. 524-530. ISSN 0139-570X. doi:10.17221/230/2016-AGRICECON. 2017. URL info
 • JIRÁSEK, Michal. R&D investment behavior of US pharmaceutical firms. International Journal of Innovation Science. EMERALD GROUP PUBLISHING LTD, roč. 9, č. 2, s. 205-219. ISSN 1757-2223. doi:10.1108/IJIS-08-2016-0030. 2017. URL info

8. 4. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info