prof. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.


e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Zdeněk Hubálek, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno
Obor řízení Mikrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 30. 3. 1999
Datum ukončení řízení 1. 6. 1999
Habilitační práce (veřejná část) Ekologie původců zoonóz a sapronóz
Oponenti habilitační práce doc.MVDr. František Treml, CSc. (Ústav infekčních chorob a epizootologie FVL VFU Brno)
RNDr. Milan Labuda, DrSc. (Zoologický ústav SAV, Slovenská republika)
em.prof.RNDr.phMr. Bohumír Rosický, DrSc. (Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 5. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Stanislav Rosypal, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof.MUDr. Váxlav Hájek, DrSc. (Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta)
prof.RNDr. Libor Ebringer, DrSc. (Komenského univerzita Bratislava, SR, Přírodovědecká fakulta)
em.prof.RNDr.phMr. Bohumír Rosický, DrSc. (Praha)
prof.RNDr. Marta Tesařová, CSc. (MZLU Brno)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 1999

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info