Ing. Zdeněk Kadlec, Dr.

knihovník-specialista – Ústřední knihovna


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. E/03007
Arna Nováka 1
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3825
e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Dr. Ing. Zdeněk Kadlec
  narozen 1. února 1970
Pracoviště
 • Ústřední knihovna a
 • Ústav české literatury a knihovnictví
  Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
  A. Nováka 1, Brno
Funkce na pracovišti
 • vedoucí oddělení automatizace (Ústřední knihovna)
 • odborný asistent (Ústav české literatury a knihovnictví)
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1996: Dr. v oboru Elektronika, měřicí a sdělovací technika, "Komprese řeči s použitím metod syntézy řeči z textu", Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT Brno
 • 1993: Ing. v oboru Telekomunikační technika, "Automatické rozpoznávání slov", Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT Brno
Přehled zaměstnání
 • 2004 - : Ústav české literatury a knihovnictví FF MU, odborný asistent
 • 1997 - : Ústřední knihovna FF MU Brno, vedoucí odd. automatizace
 • 1994 - 1996: (1/4 úvazku) Ústav radioelektroniky AV ČR Praha, vědecký pracovník
 • 1993 - 1996: Ústav telekomunikací FEI VUT Brno, technický pracovník
Pedagogická činnost
 • 1995 - 1996: přednášky a cvičení z předmětu "Číslicové zpracování akustických signálů", Ústav telekomunikací FF VUT Brno
 • 2004 jaro: přednášky "AACR2", Ústav české literatury a knihovnictví FF MU
 • 2004 - : přednášky "Knihovnické systémy a standardy", Ústav české literatury a knihovnictví FF MU
Vědeckovýzkumná činnost
 • 1994: účast na mezinárodním grantu COST 233 "Prosodics of Synthetic Speech"
 • 1994: účast na grantu "Syntéza číslicových filtrů a procesoru FFT na signálových procesorech firmy Motorola", program MŠMT "Rozvoj vzdělávání", grant č.PV 427
 • 1995: účast na grantu FRVŠ "Stavové kanonické modely struktur číslicových filtrů pro signálový procesor"
 • Softwarové vybavení elektroakustického palubního informačního systému - EPIS I. Brno 1995. Prezentace na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
 • 1997: účast na grantu "Systémy zpracování akustických signálů na signálových procesorech", Grant Grantové agentury ČR, No.102/97/0035
Další aktivity
 • Vyžádaná přednáška: "Rozpoznávání izolovaných slov s adaptací na mluvčího pomocí umělých neuronových sítí", 567. kolokvium teorie obvodů, systémů a signálů, 16.11.1994, ÚRE AV ČR, Praha
Publikace
 • KADLEC, Zdeněk. Isolated Words Recognition with Speaker Adaptation Using Artificial Neural Networks. In Proc. Int. Conf. "6th Microcomputer School - Neural Networks Theory and Applications". Sedmihorky, 1994, s. 191-196. info
 • KADLEC, Zdeněk. A Comparison of Several Approaches to Vowel Recognition by Kohonen Feature Maps. In Proc. 12th Int. Conf. "Biosignal '94". Brno, 1994, s. 148-149. info
 • KADLEC, Zdeněk. Pitch-Synchronous Vocoder for Speech Storing. In 4. Tschechisch-Deutscher Workshop "Sprachverarbeitung". Prague, 1994. info

16. 11. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info