prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

Proděkan pro studijní programy, statutární zástupce děkana Fakulty informatiky


Kancelář: A409
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3507
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor habilitace Informatika
Habilitační práce (veřejná část) Platform-Dependent Verification
Datum zahájení 4. 10. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (FI MU)
doc. RNDr. Dana Pardubská, Ph.D. (FMFI UK v Bratislavě)
prof. Ing. František Plášil, DrSc. (MFF UK v Praze)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Oponenti prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Dr. Paul Leyland (CEPIA Technologies)
Gerard J. Holzmann (JPL NASA)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 1. 2011
Datum zasedání VR fakulty 25. 3. 2011
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Fakulta informatiky
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor jmenování Informatika
Stanovisko komise Stanovisko komise 1
Stanovisko komise 2
Datum zahájení 15. 1. 2016
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (FI MU)
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
doc. Ing. Petr Tůma, Dr. (MFF UK v Praze)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2016
Hodnocení Přednášky
Datum zasedání VR fakulty 29. 4. 2016
Datum zasedání VR MU 17. 5. 2016
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 2. 12. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info