prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.

děkan Fakulty informatiky


kancelář: A409
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3507
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 4. 10. 2010
Datum ukončení řízení 1. 5. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Platform-Dependent Verification
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Dr. Paul Leyland (CEPIA Technologies)
Gerard J. Holzmann (JPL NASA)
Přednáška pro odbornou veřejnost 11. 1. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Matyáš, M.Sc., Ph.D. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (FI MU)
doc. RNDr. Dana Pardubská, Ph.D. (FMFI UK v Bratislavě)
prof. Ing. František Plášil, DrSc. (MFF UK v Praze)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 3. 2011
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 15. 1. 2016
Datum ukončení řízení 2. 12. 2016
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. (FI MU)
Členové prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (FI MU)
prof. RNDr. Petr Jančar, CSc. (VŠB - TU Ostrava)
prof. Ing. Petr Tůma, Dr. (MFF UK v Praze)
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (FIT VUT v Brně)
Stanovisko komise Stanovisko komise 1
Stanovisko komise 2
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 4. 2016
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 17. 5. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info