Bc. Ondřej Knápek


e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Biosystematika rostlinPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Odborný pracovník

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 356876
Interní informace Portál MU IS MU