doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

docent – Katedra ústavního práva a politologie


kancelář: 147
Veveří 158/70
611 80 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7575
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Právnická fakulta
Obor řízení Ústavní právo a státověda
Fakulta zajišťující řízení Právnická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 10. 1999
Datum ukončení řízení 15. 1. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Ústavní stížnost podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy ČR
Oponenti habilitační práce prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR Brno)
JUDr. Eliška Wagnerová, Ph.D. (Nejvyšší soud ČR Brno)
doc. JUDr. Vladimír Sládeček, CSc. (Právnická fakulta UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 12. 12. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Členové prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc. (Právnická fakulta UK Praha)
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (Ústavní soud ČR Brno, Právnická fakulta Univerzity Karlovy Praha)
doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. (Právnická fakulta Univerzity Komenského Bratislava)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (MU - Právnická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 12. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info