prof. RNDr. Milan Novák, CSc.

profesor – Ústav geologických věd


kancelář: pav. 11/02007b
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6188
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. RNDr. Milan Novák, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Geologické vědy
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 3. 3. 2000
Datum ukončení řízení 1. 4. 2001
Přednáška pro odbornou veřejnost 21. 6. 2000
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Josef Staněk, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Josef Zeman, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jan Zapletal, CSc. (PřF UP Olomouc)
prof.RNDr. Milan Rieder, DrSc. (Ústav PřF UK Praha)
doc.RNDr. Karel Schulmann, CSc. (Ústav petrologie a strukt. geologie PřF UK)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 21. 6. 2000
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 21. 11. 2000

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info