doc. MUDr. Jiří Jančík, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Jiří Jančík, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta sportovních studií
Obor řízení Kinantropologie
Fakulta zajišťující řízení Fakulta sportovních studií
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 21. 12. 2007
Datum ukončení řízení 1. 12. 2008
Habilitační práce (veřejná část) Kombinovaný trénink jako součást vhodných tělesných aktivit nemocných s chronickými formami ischemické choroby srdeční
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Bohumil Fišer, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Vlasta Tošnerová, CSc. (Rehabilitační klinka FN, Hradec Králové)
prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc. (PdF Univerzita Hradec Králové)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 9. 2008
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc. (UK Martin - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Karel Martiník, DrSc. (PdF Univerzita Hradec Králové)
doc. MUdr. dušan Salát, CSc. (Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 9. 10. 2008

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info