Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D.


e‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Bc. Pavla Linhartová
  nar. 29. 5. 1990
  kontakt: pavla.linhartova@gmail.com
Pracoviště
 • Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
Funkce na pracovišti
 • Asistent, psycholog ve zdravotnictví
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • Vzdělání

  od 2014 dosud: Prezenční doktorské studium v oboru Psychiatrie, Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Psychiatrická klinika FN Brno, Téma Fenotypy impulzivity a jejich neurobiologické koreláty
 • 2014: Prezenční jednooborové magisterské studium v oboru Psychologie (titul Mgr.), Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie
 • 2012: Prezenční jednooborové bakalářské studium v oboru Psychologie (titul Bc.), Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie
 • 2012: Prezenční jednooborové bakalářské studium v oboru Latinský jazyk a literatura (titul Bc.), Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav klasických studií

  Odborné kurzy

  2016: Psycholog ve zdravotnictví, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta
 • 2016: Operacionalizovaná psychodynamická diagnostika OPD-2 (certifikovaný kurz, Institut klinické psychologie)
 • 2015: Kurz EEGLAB Workshop for analysing EEG data in Aspet, France Swartz Center for Computational Neuroscience, University of California San Diego
 • 2015: Kurz Statistical Parametric Mapping (SPM) for analysing fMRI data in Zurich, Switzerland Translational Neuromodeling Unit, Institute for Biomedical Engineering, University of Zurich and ETH Zurich (Swiss Federal Institute of Technology Zurich)
 • 2014: Krizová intervence tváří v tvář (kurz akreditovaný u MPSV), „D“ občanské sdružení Olomouc
 • 2013: Psychologické posuzování věrohodnosti a současné metody kriminální, investigativní a právní psychologie (akreditovaný kurz, ČASP z.s.)
 • 2013: Psychologická první pomoc při dopravních nehodách (praktický kurz), Centrum dopravního výzkumu a Záchranný tým Českého červeného kříže Ostrava (kurz organizovaný ČASP z. s.)
Přehled zaměstnání
 • od 2015 dosud: Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU Brno, funkce: asistent
 • od 2016 dosud: Psychiatrická klinika FN Brno a LF MU Brno, funkce: psycholog ve zdravotnictví
 • 2012 - 2013: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra psychologie, funkce: pomocná vědecká síla
Pedagogická činnost
 • 2016 - 2017: Vyučování předmětu Psychiatrie pro studenty všeobecného lékařství, Lékařská Fakulta MU (přednáška Poruchy osobnosti)
 • 2016 - 2017: Vyučování předmětu Experimental Humanities, Filozofická fakulta MU (výuka statistické analýzy dat v angličtině)
 • 2016/2017: konzultant diplomové práce na téma elektrofyziologických korelátů behaviorální inhibice
Vědeckovýzkumná činnost
 • Oblasti vědecké činnosti: impulzivní chování, rozhodování, emoční regulace, hraniční porucha osobnosti, fMRI, EEG, rTMS, metodologie, statistika, psychometrika

  2015 - 2018: Fenotypy impulzivity u neuropsychiatrických poruch a jejich klinický význam, 15-30062A, Ministerstvo zdravotnictví ČR (koordinátor projektu, člen realizačního týmu)
 • 2017: Mapování neurálních a fyziologických korelátů psychických funkcí u pacientů s duševními poruchami a implikace pro individuálně zaměřenou léčbu, MUNI/A/11133/2016, Masarykova univerzita (člen realizačního týmu)
 • 2016: Aplikace behaviorálních paradigmat pro testování psychických funkcí s využitím fyziologických a neurozobrazovacích metod v psychiatrii, MUNI/A/1310/2015, Masarykova univerzita (člen realizačního týmu)
 • 2015: Implementace behaviorálních paradigmat pro zpracování a volbu neurostimulačních protokolů v psychiatrii, MUNI/A/1240/2014, Masarykova univerzita (člen realizačního týmu)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 7. 4. 2018 – 13. 5. 2018: Central Institute for Mental Health, Mannheim, Freemover, DEU
  • FNBr 65269705
Vybrané publikace
 • LINHARTOVÁ, Pavla. Impulzivita: Projevy a měření. In 58. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2016. ISSN 1211-7579. info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Matyáš KUHN, Petra ZEMÁNKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. fMRI studie inovované verze Go/Nogo task u zdravých jedinců. In 12. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc. 2016. info
 • SVĚTLÁK, Miroslav, Terézia BERNÁTOVÁ, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Neurovývojový pohled na vývoj obranných mechanismů a regulaci emocí. : ČLS JEP, 2016. s. 168-169, 2 s. ISBN 978-80-263-1047-1. info
 • BERNÁTOVÁ, Terézia, Miroslav SVĚTLÁK, Pavla LINHARTOVÁ a Tomáš KAŠPÁREK. Emoční regulace u poruch příjmu potravy - pilotní výsledky. První. Brno: Tribun EU, 2016. s. 170-172, 3 s. ISBN 978-80-263-1047-1. info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Martina KOLÁŘOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Elektrofyziologické koreláty impulzivity v Go/NoGo úkolu. In V. Kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS. 2016. URL info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Jan ŠIRŮČEK, Matyáš KUHN, Michal MIKL, Petra ZEMÁNKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Distinguishing impulsivity phenotypes and their neural correlates. In The Brain Conferences: New Insights into Psychiatric Disorders through Computational, Biological and Developmental Approaches. 2016. info
 • DAMBORSKÁ, Alena, Pavla LINHARTOVÁ, Martin LAMOŠ, Martina KOLÁŘOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Evokovaná odpověď v Go/NoGo úkolu ve vztahu k impulzivitě. In 63. Společný sjezd České a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 2016. info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Alena DAMBORSKÁ, Martin LAMOŠ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. Měření elektrofyziologických korelátů behaviorální inhibice. In 63. společný sjezd České a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii. 2016. info
 • LINHARTOVÁ, Pavla, Matyáš KUHN, Michal MIKL, Petra ZEMÁNKOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK a Martin BAREŠ. fMRI studie behaviorální inhibice u zdravých lidí: metodologie a výsledky. In V. Kongres Slovenskej neuropsychiatrickej spoločnosti SLS. 2016. info
 • THEINER, Pavel, Pavla LINHARTOVÁ, Adam FIALA, Tomáš SKŘONT a Tomáš KAŠPÁREK. Impulzivita u ADHD a její farmakologická léčba. 2016. ISSN 1211-7579. info
 • ŠIRŮČEK, Jan, Adam ŤÁPAL a Pavla LINHARTOVÁ. Potřeba poznávání: Studie psychometrických charakteristik zkrácené české verze Škály potřeby poznávání. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, Academia, 2014, roč. 58, č. 1, s. 52-61. ISSN 0009-062X. info

20. 3. 2017