doc. Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.

proděkan pro bakalářské studium a přijímací řízení Pedagogické fakulty


korespondenční adresa:
Poříčí 623/7, 603 00 Brno

kancelář: bud. A/6007
Poříčí 945/9
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 4937
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Tomáš Káňa, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Pedagogická fakulta
Obor řízení Obecná a diachronní lingvistika
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 22. 6. 2016
Datum ukončení řízení 1. 2. 2018
Habilitační práce (veřejná část) Česká a německá deminutiva na pozadí korpusových dat
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. František Čermák, DrSc. (Univerzita Karlova)
prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc. (Univerzita Cyrila a Metoděje v Trnavě)
Univ.-Prof. Dr. Irena Zavrl, PhD (Univerzita Burgenland)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3 | Posudek 4
Přednáška pro odbornou veřejnost 27. 4. 2017 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (Masarykova univerzita)
Členové Prof. Dr. Tilman Berger (Univerzita Tübingen)
prof. PhDr. Petr Karlík, CSc. (Masarykova univerzita)
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr. (Univerzita Palackého v Olomouci)
prof. PhDr. Jarmila Tárnyiková, CSc. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 30. 11. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info