prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

Ředitel ústavu – Ústav antropologie


Kancelář: pav. 02/02012
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 1433
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Archeologický ústav AV ČR Brno
Obor habilitace Antropologie
Habilitační práce (veřejná část) Mladý paleolit a nástup moderní lidské populace
Datum zahájení 9. 2. 1999
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.PhDr. Miroslav Buchvaldek, DrSc. (Karlova univerzita Praha, Filozofická fakulta)
prof.PhDr. Miroslav Verner, DrSc. (Karlova univerzita Praha, Český egyptologický ústav)
prof.MUDr.et PhDr. Eugen Strouhal, DrSc. (Karlova univerzita Praha, LF-Ústav dějin medicíny)
Oponenti doc. PjDr.Karel Valoch,DrSc. (Moravské zemské muzeum Brno)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Bohuslav Klíma, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2000
Datum zasedání VR fakulty 19. 4. 2000
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 15. 5. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor jmenování Antropologie
Datum zahájení 23. 6. 2004
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof.. PhDr. Josef Kolmaš DrSc. (Praha)
prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. (LF UP Olomouc)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 2. 2005
Datum zasedání VR fakulty 23. 2. 2005
Datum zasedání VR MU 31. 5. 2005
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 1. 11. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info