prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Archeologický ústav AV ČR Brno
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 9. 2. 1999
Datum ukončení řízení 15. 5. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Mladý paleolit a nástup moderní lidské populace
Oponenti habilitační práce doc. PjDr.Karel Valoch,DrSc. (Moravské zemské muzeum Brno)
prof. RNDr. Antonín Přichystal, DSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Bohuslav Klíma, DrSc. (Archeologický ústav AV ČR Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 4. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof.PhDr. Miroslav Buchvaldek, DrSc. (Karlova univerzita Praha, Filozofická fakulta)
prof.PhDr. Miroslav Verner, DrSc. (Karlova univerzita Praha, Český egyptologický ústav)
prof.MUDr.et PhDr. Eugen Strouhal, DrSc. (Karlova univerzita Praha, LF-Ústav dějin medicíny)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 19. 4. 2000
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Jiří Svoboda, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně
Obor řízení Antropologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 23. 6. 2004
Datum ukončení řízení 1. 11. 2005
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 2. 2005
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jaroslav Malina, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof.. PhDr. Josef Kolmaš DrSc. (Praha)
prof. RNDr. Rudolf Musil, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr. (PřF UK Praha)
prof. RNDr. Stanislav Komenda, DrSc. (LF UP Olomouc)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 2. 2005
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 31. 5. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info