doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.

vedoucí pracoviště – Centrum zpracování přirozeného jazyka


kancelář: A213
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6399
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Pavel Rychlý
  narozen roku 1973 v Olomouci
  ženatý, dvě děti
Pracoviště
 • Centrum zpracování přirozeného jazyka,
  Katedra strojového učení a zpracování dat,
  Fakulta informatiky Masarykovy univerzity,
  Botanická 68a, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • docent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2016: doc., informatika,habilitační práce: Statistical Processing of Text Corpora, Fakulta informatiky MU
 • 2000: Ph.D., informatika, disertační práce: Korpusové manažery a jejich efektivní implementace, Fakulta informatiky MU
 • 1996: Mgr., informatika, diplomová práce: Relační datové modely v informačních systémech, Fakulta informatiky MU
 • 1995: Bc., matematická informatika, Fakulta informatiky MU
Přehled zaměstnání
 • 2016-- : Fakulta informatiky MU, docent
 • 2000--2016: Fakulta informatiky MU, odborný asistent
 • 2001--2002: Národní centrum simulačních a trenažerových technologií, Vojenská akademie v Brně, Vojenská základí služba, operátor, programátor
 • 1998--2000: Fakulta informatiky MU, výzkumný pracovník
 • 1997: Filozofická fakulta UK, programátor analytik
 • 1996: Fakulta informatiky MU, asistent
 • 1993--1996: AURA, programátor analytik
Pedagogická činnost
 • Počítačové zpracování přirozeného jazyka
 • Úvod do korpusové lingvistiky a počítačové lexikografie
 • Jazykové modelování
 • Úvod do strojového překladu
 • Implementace databázových systémů
 • vedení studentů v Laboratoři zpracování přirozeného jazyka
 • Projekt z korpusové lingvistiky
 • Projekt z korpusových nástrojů
 • Základy matematiky a statistiky pro humanitní obory (FF)
 • cvičení k Návrhu algoritmů I a II
 • vedení diplomových prací
 • vedení bakalářských projektů a prací
Vědeckovýzkumná činnost
 • zpracování přirozeného jazyka, korpusy, korpusové manažery, strojový překlad, zpracování velkých dat
 • účast v grantu MŠMT z Norských fondů 7F14047 (Harvesting big text data for under-resourced languages)
 • účast v grantu MŠMT VF20102014003 (Analýza přirozeného jazyka v prostředí internetu)
 • účast v grantu GA ČR GAP406/10/0823 (Soukromá korespondence 20. století. Rozšíření korpusových zdrojů, nové možnosti lingvistického využití)
 • účast v evropském grantu 7.RP 248307 (Pattern Recognition-based Statistically Enhanced MT)
 • účast v grantu GA ČR GAP401/10/0792 (Temporální aspekty znalostí a informací)
 • účast v grantu MŠMT LC536 (Centrum komputační lingvistiky)
 • účast v grantu GA ČR 405/96/K214 (Čeština ve věku počítačů: Textové korpusy a lexikální i gramatická základna pro rozvoj češtiny v 21. století)
 • účast v grantu MŠMT VS97028 (Laboratoř zpracování přirozeného jazyka)
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2014: Cena ministra vnitra za mimořádné výsledky v oblasti bezpečnostního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • 1996: Cena děkana Fakulty informatiky MU
Vybrané publikace
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Vojtěch KOVÁŘ, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. Current Challenges in Web Corpus Building. Online. In Adrien Barbaresi, Felix Bildhauer, Roland Schafer and Egon Stemle. Proceedings of the 12th Web as Corpus Workshop. Marseille, France: European Language Resources Association, 2020, s. 1-4. ISBN 979-10-95546-68-9. článek ve sborníku info
 • HERMAN, Ondřej, Vojtěch KOVÁŘ, Miloš JAKUBÍČEK a Pavel RYCHLÝ. Word Sense Induction Using Word Sketches. In Martín-Vide C., Purver M., Pollak S. Proceedings of the 7th International Conference on Statistical Language and Speech Processing. Cham: Springer, 2019, s. 83-91. ISBN 978-3-030-31371-5. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-030-31372-2_7. info
 • JAKUBÍČEK, Miloš a Pavel RYCHLÝ. A Distributional Multi-word Thesaurus in Sketch Engine. In Horák, Aleš and Rychlý, Pavel and Rambousek, Adam. Proceedings of the Thirteenth Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Languages Processing, RASLAN 2019. Brno: Tribun EU, 2019, s. 143-147. ISBN 978-80-263-1530-8. URL info
 • RYCHLÝ, Pavel, Radoslav RÁBARA a Ondřej HERMAN. Distributed Corpus Search. Online. In Piotr Banski, Marc Kupietz, Adrien Barbaresi, Hanno Biber, Evelyn Breiteneder, Simon Clematide, Andreas Witt. 6th Workshop on the Challenges in the Management of Large Corpora. Miyazaki, Japan: European Language Resource Association, 2018, s. 10-13. ISBN 979-1-09-554614-6. Sborník CMLC-6 info
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Michal MĚCHURA, Vojtěch KOVÁŘ a Pavel RYCHLÝ. Practical Post- Editing Lexicography with Lexonomy and Sketch Engine. In XVIII EURALEX International Congress: Lexicography in Global Contexts. 2018. URL info
 • RYCHLÝ, Pavel. KernelTagger – a PoS Tagger for Very Small Amount of Training Data. In Aleš Horák, Pavel Rychlý, Adam Rambousek. Proceedings of the Eleventh Workshop on Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2017. Brno: Tribun EU, 2017, s. 107-110. ISBN 978-80-263-1340-3. URL PDF info
 • RYCHLÝ, Pavel a Vít SUCHOMEL. Annotated Amharic Corpora. In Petr Sojka, Aleš Horák, Ivan Kopeček, Karel Pala. Text, Speech, and Dialogue 19th International Conference, TSD 2016 Brno, Czech Republic, September 12–16, 2016 Proceedings. Switzerland: Springer International Publishing, 2016, s. 295-302. ISBN 978-3-319-45509-9. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45510-5_34. Plný text výsledku info
 • KILGARRIFF, Adam, Vít BAISA, Miloš JAKUBÍČEK a Pavel RYCHLÝ. Longest-commonest Match. Online. In Kosem, I., Jakubíček, M., Kallas, J., Krek, S. Electronic lexicography in the 21st century: linking lexical data in the digital age. Proceedings of the eLex 2015 conference, 11-13 August 2015, Herstmonceux Castle, United Kingdom. Jlubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies, 2015, s. 397-404. ISBN 978-961-93594-3-3. URL info
 • CVRČEK, František, Karel PALA a Pavel RYCHLÝ. Changes of Czech Law Demonstrated by Corpus Evidence. Korpus - gramatika - axiologie. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové a Ústav pro jazyk český v Praze, 2015, roč. 2015, č. 12, s. 3-15. ISSN 1804-137X. info
 • KILGARRIFF, Adam, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. Finding Terms in Corpora for Many Languages with the Sketch Engine. Online. In Proceedings of the Demonstrations at the 14th Conferencethe European Chapter of the Association for Computational Linguistics. Gothenburg, Sweden: The Association for Computational Linguistics, 2014, s. 53-56. ISBN 978-1-937284-75-6. Plný text výsledku info
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Pavel RYCHLÝ a Adam KILGARRIFF. Effective Corpus Virtualization. Online. In Marc Kupietz, Hanno Biber, Harald Lüngen, Piotr Bański, Evelyn Breiteneder, Karlheinz Mörth, Andreas Witt, Jani Takhsha. Challenges in the Management of Large Corpora (CMLC-2). Reykjavik: EUROPEAN LANGUAGE RESOURCES ASSOCIATION-ELRA, 2014, s. 7-9. ISBN 978-2-9517408-8-4. URL info
 • KILGARRIFF, Adam, Vít BAISA, Jan BUŠTA, Miloš JAKUBÍČEK, Vojtěch KOVÁŘ, Jan MICHELFEIT, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. The Sketch Engine: ten years on. Lexicography. Springer Berlin Heidelberg, 2014, roč. 1, č. 1, s. 7-36. ISSN 2197-4292. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s40607-014-0009-9. URL info
 • JAKUBÍČEK, Miloš, Adam KILGARRIFF, Vojtěch KOVÁŘ, Pavel RYCHLÝ a Vít SUCHOMEL. The TenTen Corpus Family. Online. In 7th International Corpus Linguistics Conference CL 2013. Lancaster, 2013, s. 125-127. Webové stránky konference Konferenční sborník abstraktů info
 • POMIKÁLEK, Jan, Pavel RYCHLÝ a Miloš JAKUBÍČEK. Building a 70 billion word corpus of English from ClueWeb. In Nicoletta Calzolari (Conference Chair) and Khalid Choukri and Thierry Declerck and Mehmet Ugur Dogan and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Jan Odijk and Stelios Piperidis. Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, Turkey: European Language Resources Association (ELRA), 2012, s. 502-506. ISBN 978-2-9517408-7-7. URL info
 • POMIKÁLEK, Jan, Pavel RYCHLÝ a Adam KILGARRIFF. Scaling to Billion-plus Word Corpora. Advances in Computational Linguistics. Mexiko: Instituto Politécnico Nacional, 2009, roč. 41, zima 2009, s. 3-13, 14 s. ISSN 1870-4069. info
 • RYCHLÝ, Pavel, Miloš HUSÁK, Adam KILGARRIFF, Michael RUNDELL a Katy MCADAM. GDEX: Automatically finding good dictionary examples in a corpus. In Proceedings of the XIII EURALEX International Congress. 1. vyd. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, 2008, s. 425-432, 7 s. ISBN 9788496742673. info
 • RYCHLÝ, Pavel. A Lexicographer-Friendly Association Score. In RASLAN 2008. 2. vyd. Brno, RASLAN 2008. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, s. 6-9. ISBN 978-80-210-4741-9. URL info
 • RYCHLÝ, Pavel a Adam KILGARRIFF. An efficient algorithm for building a distributional thesaurus. In Proceedings of the 45th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics Companion Volume Proceedings of the Demo and Poster Sessions. Prague, Czech Republic: Association for Computational Linguistics, 2007, s. 41-44. ISBN 978-1-932432-86-2. URL info

13. 10. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info