prof. MUDr. Pavel Weber, CSc.

profesor – Všeobecná interní klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2095
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Pavel Weber, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Klinika geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství LF MU v Brně
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 5. 2001
Datum ukončení řízení 1. 12. 2001
Habilitační práce (veřejná část) Pozdní stáří, dysaptibilita a diabetes
Oponenti habilitační práce prof.MUDr.Václav Zamrazil, DrSc. (Endokrinologický ústav Praha)
prof.MUDr.Zoltán Mikeš,DrSc. (UK- Lékařská fakulta Bratislava)
doc.MUDr.Eva Topinková, CSc. (UK- 1. Lékařská fakulta Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 4. 9. 2001
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Eva Topinková, CSc. (KU - 1. Lékařská fakulta Praha)
doc.MUDr.Rudolf Chlup,CSc. (UP - Lékařská fakulta Olomouc)
doc.MUDr.Silvestr Krčméry,CSc. (UK - Lékařská fakulta Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 18. 9. 2001
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Pavel Weber, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Vnitřní lékařství
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 9. 2. 2009
Datum ukončení řízení 8. 12. 2010
Přednáška pro odbornou veřejnost 17. 12. 2009
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Hana Kubešová, CSc. (Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství LF MU)
prof. MUDr. Eva Topinková, CSc. (KU - 1. Lékařská fakultaPraha)
doc.MUDr. IVa Holmerová, OPh.D. (1. LF UK Praha)
prof. MUDr. Zoltán Mikeš, CSc. (LF UK Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 12. 2009
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 16. 3. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info