prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Obor řízení Česká literatura
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 28. 1. 2000
Datum ukončení řízení 15. 5. 2002
Přednáška pro odbornou veřejnost 15. 2. 2001
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Zdeněk Kožmín, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Milan Suchomel, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Aleš Haman, CSc. (PedF JU České Budějovice)
prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc. (FF UK Praha)
Univ. prof. Dr. Josef Vintr (Universität Wien)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 15. 2. 2001
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 30. 10. 2001

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info