prof. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. PhDr. Vojtěch Lahoda, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Akademie věd ČR Praha
Obor řízení Dějiny umění
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 14. 10. 2004
Datum ukončení řízení 16. 4. 2007
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 1. 2006
Složení komise
Předseda prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
Členové prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc. (MU - Filozofická fakulta)
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc. (AV ČR Praha, FF UP Olomouc)
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D. (FF UK Praha)
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. (FF UK Praha)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 1. 2006
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 4. 12. 2006

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info