Mgr. Ester Michálková


e‑mail:

 Dlouhodobě mimo výkon práce

Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Biosystematika rostlinPřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Odborná pracovnice

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 383112
Interní informace Portál MU IS MU