doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra strojového učení a zpracování dat


kancelář: C502
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6345
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Hana Rudová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Fakulta informatiky
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 26. 3. 2010
Datum ukončení řízení 1. 12. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Constraint - based Scheduling
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Ondřej Čepek, Ph.D. (MFF UK v Praze)
prof. RNDr. Olga Štěpánková, CSc. (FEL ČVUT v Praze)
prof. Sanja petrovic (University of Nottingham)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 10. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. Ing. František Plášil, DrSc. (MFF UK v Praze)
Členové prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D. (MFF UK v Praze)
prof. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D. (FI MU)
prof. Ing. Jiří Sochor, CSc. (FI MU)
prof. Ing. Pavel Tvrdík, CSc. (FIT ČVUT v Praze)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 12. 11. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info