PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.


Kancelář: bud. D/5012
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 4881
E‑mail:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Denisa Denglerová
  13. 6. 1979
Pracoviště
 • Psychologický ústav FF MU
  Psychologický ústav AV ČR
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 1998 - 2003: studium magisterské psychologie na FF MU, diplomová práce "Srovnání výsledků metod analýzy položek v klasické testové teorii a teorii odpovědi na položku"
  červen 2003: Státní závěrečná zkouška z psychologie
  září 2003 - dosud: postgraduální studium v oboru obecná psychologie
Přehled zaměstnání
 • prosinec 2003 - dosud: Dětské krizové centrum, Hapalova 4, Brno
  březen 2003 - prosinec 2003: PPP Vyškov
Pedagogická činnost
 • Psychologické aspekty zážitkové pedagogiky
  Psychické charakteristiky filmových postav
  Metodologie a statistika výzkumu
  Psychologie osobnosti
Vědeckovýzkumná činnost
 • metodologie psychologie - Item Response Theory
Vybrané publikace
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Kognitivní schopnosti a jejich interkulturní souvislosti. In Jiří Němec (ed.). Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných žáků. Romští žáci, děti cizinců (uprchlíků), teorie, výzkum, edukační strategie. Brno: Paido, 2012. s. 71-82, 12 s. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-7315-224-6. info
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Společenství prvního stupně. Dotazník pro žáky formou počítačové hry. 1. vyd. Praha: Národní ústav pro vzdělávání, 2012. 30 s. Evaluační nástroje. 17. ISBN 978-80-87063-78-1. URL info
 • DENGLEROVÁ, Denisa. The Meaning: its nature and its function. 2012. info
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Psychosemantic Methods. In Methodology in Odense. 2012. info
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Percepce jako složka inteligence – sociálně znevýhodněné děti na začátku školní docházky. In Lenka Gulová el al.. Aktivizace sociálně znevýhodněných skupin v pedagogické praxi a výzkumu. 1. vyd. Brno: MUNIPRESS, 2012. s. 106-112, 7 s. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-6030-2. info
 • DENGLEROVÁ, Denisa. Srovnání výsledků metod analýzy položek v klasické testové teorii a teorii odpovědi na položku. Edited by Tomáš [psycholog] Urbánek. Brno: MU, 2003. 65 s. Diplomová práce. info

17. 12. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info