Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D.

odborný asistent – Ústav religionistiky


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. J/J.510
Jaselská 201/18
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5230
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Aleš Chalupa, Ph.D. narozený 28. července 1973 v Dačicích
Pracoviště
 • Ústav religionistiky
  Filosofická fakulta Masarykovy univerzity
  Arna Nováka 1
  602 00 Brno
  Česká Republika
Funkce na pracovišti
 • 2011-dosud, vedoucí ústavu
 • 2008-dosud, odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2008: Ph.D. obor religionistika, filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, dizertační práce: Římské náboženství a příchod principátu: Změna, nebo kontinuita?
 • 2005: Mgr. obory religionistika a latinský jazyk a literatura, diplomová práce: Hyeny nebo lvice. Mithraismus a ženy v kontextu náboženského světa pozdní antiky
Přehled zaměstnání
 • 2008- : odborný asistent na Ústavu religionistiky FF MU
 • 2005-2008: interní doktorské studium na Ústavu religionistiky FF MU (prezenční studium)
 • 1999-2005: studium religionistiky a latinského jazyka a literatury na FF MU v Brně
Pedagogická činnost
 • Úvod do religionistiky
 • Proseminář k Úvodu do religionistiky
 • Antická náboženství (s PhDr. Ivou Doležalovou)
 • Četba latinských náboženských textů I a II (s PhDr. Davidem Zbíralem, Ph.D.)
 • Mithraismus; Mithraism (anglicky)
 • Antická magie
 • Římské náboženství
 • Římský císařský kult
 • Kognitivní religionistika (s Mgr. Barborou Polifkovou, Mgr. Radkem Kundtem, Mgr. Silvií Kotherovou a Mgr. Jakubem Cigánem)
 • Cognitive Science of Religion (anglicky; kurz vyučován v zahraničí)
 • Věštění ve starověkých náboženstvích
 • Gnosticismus
 • Současné religionistické teorie II
 • Proselytace a konverze v antických náboženstvích
 • Bohyně Velká Matka v antickém světě
 • Manicheismus
Vědeckovýzkumná činnost
 • Granty a výzkumné projekty
 • Výzkumné granty
 • 2015- : Interdisciplinární grant GAMU (MUNI/M/1867/2014) "Generativní historiografie antického Středomoří: Modelování a simulace dynamiky šíření náboženských představ a forem chování"; hlavní řešitel
 • 2015: grant Grantového fondu děkana filosofické fakulty MU (MUNI/21/CHA/2015) "Vznik Mithrových mystérií ve světle nových nálezů a interpretací"
 • 2011: grant Grantového fondu děkana filosofické fakulty MU (MUNI/21/CHA/2011); téma: Vznik a vývoj konceptu magie v římském světě.
 • 2009-2011: GAČR Postdoktorský grant (GP401/09/P267); název projektu: Antické mysterijní kulty a jejich působení v náboženském světě římského císařství: vlivy, interakce a konflikty
 • 2009: grant Grantového fondu děkana filosofické fakulty MU (MUNI/21/CHA/2009); téma: Věštění v antickém světě: Kognitivní a sociokulturní perspektiva
 • 2007: grant Grantového fondu děkana filosofické fakulty MU (0381); téma: Božství římských císařů: zdroj náboženské úcty, nebo nástroj politiky?
 • Ostatní granty
 • 2015 Grant FRMU (MUNI/FR/1347/2014) "Studentský výzkumný projekt: Zvyšování akademických kompetencí studentů oboru Religionistika"
 • 2011: Projekt OP VK CZ.1.07/2.3.00/20.0048 Laboratoř pro experimentální výzkum náboženství(LEVYNA); člen realizačního týmu.
 • 2011: Grant FRVŠ (1281/2011) Zavedení kurzu Manicheismus.
 • Konference
 • 2015: Konference MUR: Brain, Mind, Religion, 28.2.-1.3.2015, Krakov; příspěvek na téma „Pythia and Inspired Divination in the Delphic Oracle“.
 • 2014: Konference Religions: Field of Research, Methods and Perspectives, Krakow, 27.-29.10.2014, 2014, příspěvek na téma „Body in Mithraic Initiations: Authority, hierarchy, and human physiology in religious rituals“ (společne s Evou Kundtovou-Klocovou).
 • 2014: Konference CENTRE AND PERIPHERY OVER THE PASSAGE OF TIME (FROM THE BRONZE AGE TO LATE ANTIQUITY), Trnava, 17.-19.10.2014, 2014; příspěvek na téma „Dissemination of Mithraic Communities in the Roman Empire: Center and Periphery Reconsidered“.
 • 2014: Workshop Ancient Religions and Cognition (ArCog): Transmission, London, 13-14 January 2014, 2014; příspěvek na téma „Cultural Epidemiology versus Memetic Transmission“.
 • 2013: Konference EASR Conference "RELIGION, MIGRATION, MUTATION", Liverpool, 3.-6. září 2013, příspěvek na téma "Bodily Positions in Mithraic Initiations: Authority, Hierarchy, and Human Physiology in Religious Rituals" (spolu s Evou Kundtovou Klocovou).
 • 2012: Konference "Conversion and Initiation in Antiquity: Shifting Identities - Creating Change", Ebeltoft, Dánsko, 1.-4.prosince 2012; příspěvek na téma "Why Would Anyone Become a Mithraist?"
 • 2012: Konference "ARTS AND CRAFTS OVER THE PASSAGE OF TIME (from the Bronze Age to the Late Antiquity)", Pezinok, Slovensko (19.-21. října 2012); příspěvek na téma "A Mithraic Tauroctony: Where Art and ReligiousnIdeology Meet".
 • 2012: Konference Evropské asociace pro studium náboženství (EASR), Stockholm, 23.-26.srpna 2012, téma konference "Ends and Beginnings"; příspěvek na téma "Pythia and Inspired Divination in the Delphic Oracle: Cognitive Perspective".
 • 2011: Konference Evropské asociace pro studium náboženství (EASR), Budapešť, 18.-22.září 2011, téma konference "New Movements in Religion: Theories and Trends"; organizace panelu (společně s Lutherem H. Martinem) "Connecting History, Astrology and Cognition: Roger Becks The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire; příspěvek na téma "Paradigm Lost, Paradigm Found? Larger Theoretical Assumptions Behind Roger Becks The Religion of the Mithras Cult in the Roman Empire".
 • 2010: Konference The Phenomena of Cultural Border and Border Cultures Across the Passage of Time (from Bronze Age to the Late Antiquity), (Trnava 22.-24.října 2010), příspěvek na téma "Mithraism in Ancient Syria: The Persian Cult on the Borders of the Roman Empire".
 • 2010: Konference Kognice 2010 Reprezentace významu (Praha, 16.-18.září 2010), příspěvek na téma "Proč se Řekové a Římané modlili potichu? Kognitivní perspektiva".
 • 2010: 20. konference International Association for the History of Religions (IAHR) "Religion: A Human Phenomenon"(Toronto, 15.-21. srpna 2010); příspěvek na téma "Galloi in the Light of the Norm-Deviation Model: Too Narrow Mantinels?".
 • 2010: Jarní škola starověkých náboženství (Erfurt, 14.-18.3.2010); příspěvek na téma "Mantic Sessions at the Delphic Oracle: Can We Say Something New About It?
 • 2010: Koloqium Orientalia antiqua nova X (Plzeň, 25.-26.2.2010); příspěvek na téma "Taurobolium: jeden z orientálních rysů kultu bohyně Velké Matky?".
 • 2009: Seminář "Komparatívna metóda a študium náboženstiev", Bratislava 9.-10.12.2009; příspěvek na téma "Mithrova mystéria a hledání jejich perského předchůdce: Tragédie velkých schémat".
 • 2009: Workshop "Loose Ends in the Cognitive Study of Religion and Culture", Brno, 6.-7.11.2009; příspěvek na téma "Is Retrospective Analysis of Mental States Possible? The Case of the Delphic Oracle".
 • 2009: 9th EASR Conference "Religion in the History of European Culture" (Messina, September 14-17, 2009); příspěvek na téma "Seven Mithraic Grades: An Initiatory or Priestly Hierarchy?".
 • 2008: Konference Šírenie náboženských a nadprirodzených predstáv, Bratislava 3.-4.12.2008, příspěvek na téma "Šíření věštných znamení v antickém Římě: prodigia publica a omina imperii".
 • 2008: 8th EASR Conference "Time of Decline, Time of Hope: Scientific, Cultural and Political Engagement of the Study of Religions" (Brno, September 7-11, 2008); příspěvek na téma "Why Did Greeks and Romans Pray Aloud? A Cognitive Perspective".
 • 2008: Workshop Religion and Cognition in Context (University of Aarhus, 31.5-1.6.2008).
 • 2008: Conference Religious Ritual, Cognition and Culture (University of Aarhus, 28.-30.5.2008); příspěvek na téma "Can A Ritual Make You A God? The Role of Cognition in the Apotheosis of Roman Emperors".
 • 2008: Orientalia Antiqua Nova VIII. (Plzeň, 14.-15.2.2008); příspěvek na téma "Mithraistická bytost se lví hlavou: hledání identity a významnu".
 • 2007: International Symposium "Cult and Sanctuary Through the Ages (from the Bronze Age to the Late Antiquity)", Častá-Papiernička (Slovensko), November 16-19, příspěvek na téma "How Did Roman Emperors Become Gods? Various Concepts of Imperial Apotheosis".
 • 2007: Laetae Segetes Iterum (Telč, 16.-19.10.2007), příspěvek na téma "Magic in Pliny the Elder: Clear-cut Concept or No Concept At all?".
 • 2007: Various Interpretations of Religions: Methods and History - CERES 2007 (Pardubice, 9.-11.10.2007), příspěvek "Religion from the Perspective of Cognitive Sciences: An Evolutionary Adaptation, By-Product, or Noise?".
 • 2007: Joint conference of the EASR (The European Association for the Study of Religions) and the DVRW (Deutsche Vereiningung für Religionswissenschaft): Plurality and Representation. Religion in Education, Culture and Society; Universität Bremen, 23.-27.9.2007; příspěvek na téma "Do Rodney Starks Theories Tell Us Anything About the Graeco-Roman Antiquity? Historical and Sociological Perspectives about Roman Empire Compared".
 • 2007: International conference: Symbolization in Religion, Cognition and Culture (University of Aarhus, Denmark, 31.5-2.6.2007), příspěvek na téma: "Mithraic Grades of Initiation: Dead Symbols or Symbolization Alive?"
 • 2007: International Symposium: Past Minds: Evolution, Cognition, and History (Queens University Belfast and Institute of Cognition and Culture, Belfast, 25.-26.5.2007), příspěvek na téma: "What Might Cognitive Science Contribute to Our Understanding of the Roman Cult of Mithras?".
 • 2007: Kolokvium Orientalia Antiqua Nova VII (Plzeň, 15.-16.2.2007), příspěvek: "Vznik mithraismu: orientální, nebo "orientální" náboženství?".
 • 2006: Religious Change - CERES 2006 (Bratislava, 23.-25. října 2006), příspěvek: "The Religio-Political Change In The Reign of Augustus: The Disappearance of Public Prodigies".
 • 2006: Náboženství a politika (Pardubice, 3.-4. října 2006), příspěvek "Římský císařský kult: náboženská politika, nebo politické náboženství?".
Akademické stáže
 • 2010: Spring School "Construction and Control of Divine Others",Universität Erfurt, 14.-18.3.2010.
 • 2009: Spring School "Studying Ancient Religions: A Historiographical Perspective", Universität Erfurt, 31.3-4.4.2009.
 • 2008: Spring School "Tombs as Places of Cult and Imagination", Universität Erfurt, 9.-13.3.2008.
 • 2006: ERASMUS Intensive Programme ("Religiousness in a Changing World"), University of Szeged, 21. srpna - 1. září 2006.
Mimouniversitní aktivity
 • 2008- : Předseda České společnosti pro kognitivní studium kultury
 • 2008: spoluzakladatel občanského sdružení "Česká společnost pro kognitivní studium kultury"
 • 2006- : člen České společnosti pro studium náboženství
 • 2006-2008: šéfredaktor časopisu Sacra aneb rukověť religionisty
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2015: Pozvání (v rámci CEEPUS) k pořádání přednáškového cyklu "Ancient Mystery Cults" na univerzitě v maďarském Szegedu. 2013: Člen redakční rady časopisu Journal of Cognitive Historiography
 • 2013: zvaná přednáška "Kognitivní religionistika: Kontroverzní paradigma, nebo příslib vědeckého studia náboženství?", Seminář umělé inteligence, Katedra aplikovanej informatiky FMFI UK a Ústav aplikovanej informatiky FIIT v Bratislavě.
 • 2013: zvaná přednáška "Authority, Hierarchy and Human Physiology in Religion and History", Workshop Ancient Religions and Cognition: Authority, London, 23.-24.7.2013 (spolu s Mgr. Evou Kundtovou Klocovou).
 • 2012: Člen redakční rady časopisu Journal for the Cognitive Science of Religion
 • 2011: Člen redakční rady časopisu Pantheon: Religionistický časopis
 • 2011: Člen redakční rady časopisu Religio: Revue pro religionistiku
 • 2010: Pozvání (v rámci CEEPUS) k pořádání přednáškového cyklu "Ancient Mystery Cults" na univerzitě v Vídni(Ústav religionistiky Katolické teologické fakulty)
 • 2010: Zvaná přednáška v rámci letní školy religionistických studií "Religious Transformations in the contemporary European Societies" (Szeged, 16.-30.srpna 2010): téma přednášky: "The Origin of Religions from the Evolutionary and Cognitive Perspective: Old problems, New Answers?".
 • 2009: Pozvání (v rámci CEEPUS) k pořádání přednáškového cyklu "Cognitive Science of Religion" na univerzitě v Vídni(Ústav religionistiky Katolické teologické fakulty)
 • 2009: Pozvání (v rámci CEEPUS) k pořádání přednáškového cyklu "Cognitive Science of Religion" na Jagellonské univerzitě v polském Krakowě(Katedra religionistiky)
 • 2008- : zvolen předsedou České společnosti pro kognitivní studium kultury
 • 2008: Pozvání (v rámci CEEPUS) k pořádání přednáškového cyklu "Cognitive Science of Religion" na univerzitě v maďarském Szegedu (Katedra religionistiky)
 • 2008: zvaná přednáška v rámci letní školy religionistických studií "Religion in a Chaning World" (Szeged, 18.-30.srpna 2008): téma přednášky: "What Has the Human Brain to Do with Religion? Promises and Shortcomings of the Cognitive Approaches to the Study of Religion".
 • 2006- : zvolen hospodářem České společnosti pro religionistiku (bývalé České společnosti pro studium náboženství)
Vybrané publikace
 • CHALUPA, Aleš. Římský kult boha Mithry : Atlas lokalit a katalog nálezů I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023, 442 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 527. ISBN 978-80-280-0275-6. info
 • CHALUPA, Aleš, Výtvarová EVA, Adam MERTEL, Fousek JAN a Tomáš HAMPEJS. Did the Roman Army Help Mithraism to Spread? Mithraism and the Roman Military Infrastructure. In 14th ISORECEA Online Conference, Olomouc, Czech Republic, April 15-17, 2021. 2021. URL info
 • CHALUPA, Aleš, Eva VÝTVAROVÁ, Jan FOUSEK, Adam MERTEL a Tomáš HAMPEJS. The network(s) of Mithraism : discussing the role of the Roman army in the spread of Mithraism and the question of interregional communication. Religio: revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2021, roč. 29, č. 2, s. 107-131. ISSN 1210-3640. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/Rel2021-2-1. URL info
 • CHALUPA, Aleš, Tomáš GLOMB, Dalibor PAPOUŠEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Adam MERTEL a Zdeněk STACHOŇ. Modeling the spread of religion : The spread of Egyptian cults in the Agean Sea throughout the early Hellenistic period (323-167 BCE). In MERCURY workshop : Simulating Roman Economies, 3.-4.10.2018, Oxford, Velká Británie. 2018. URL info
 • CHALUPA, Aleš, Tomáš GLOMB, Dalibor PAPOUŠEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Adam MERTEL a Zdeněk STACHOŇ. Generative Historiography of Ancient Religions : How to Model the Spread of Religions in the Ancient Mediterranean. In Historical Network Research Conference, 11.-13.9.2018, Brno, Czech Republic. 2018. URL info
 • FOUSEK, Jan, Vojtěch KAŠE, Adam MERTEL, Eva VÝTVAROVÁ a Aleš CHALUPA. Spatial constraints on the diffusion of religious innovations : The case of early Christianity in the Roman Empire. PLOS ONE. Public Library of Science, 2018, roč. 13, č. 12, s. 1-14. ISSN 1932-6203. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0208744. URL info
 • HAMPEJS, Tomáš a Aleš CHALUPA. Formalizující modelování v neintencionální historii náboženství : Transdisciplinarita mezi přírodní vědou a historickou religionistikou? Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2018, roč. 26, č. 2, s. 99-132. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • CHALUPA, Aleš. The Origins of the Roman Cult of Mithras in the Light of New Evidence and Interpretations : The Current State of Affairs. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku o.s., 2016, roč. 24, č. 1, s. 65-91. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • FOUSEK, Jan, Eva VÝTVAROVÁ, Adam MERTEL, Aleš CHALUPA a Eva HLADKÁ. Agent-Based Modelling And Simulation For The Geospatial Network Model Of The Roman World. Online. In International Symposium on Grids and Clouds (ISGC) 2016. Taipei, Taiwan: Proceedings of Science, 2016, s. 1-9. ISSN 1824-8039. URL info
 • CHALUPA, Aleš. Pythiai and Inspired Divination in the Delphic Oracle: Can Cognitive Sciences Provide Us with an Access to “Dead Minds”. Journal of Cognitive Historiography. London: Equinox Publishing, 2014, roč. 1, č. 1, s. 24-51. ISSN 2051-9672. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1558/jch.v1i1.24. info
 • CHALUPA, Aleš a Tomáš HAMPEJS. Kognitivní věda o náboženství: Východiska, cíle a krátká historie. Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2014, roč. 9, č. 1, s. 10-43. ISSN 1803-2443. info
 • CHALUPA, Aleš a Tomáš GLOMB. The Third Symbol of the Miles Grade on the Floor Mosaic of the Felicissimus Mithraeum in Ostia: A New Interpretation. Religio: revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro studium náboženství Brno, 2013, roč. 21, č. 1, s. 9-32. ISSN 1210-3640. Digitální knihovna FF MU info
 • CHALUPA, Aleš. Gnosticismus. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 81 s. ISBN 978-80-210-6507-9. Digitální knihovna FF MU info
 • VÁCLAVÍK, David a Aleš CHALUPA. Náboženství v laboratoři. Sociální studia. Brno: FSS Masarykova univerzita, 2013, roč. 10, č. 2, s. 7-12. ISSN 1214-813X. info
 • CHALUPA, Aleš a David VÁCLAVÍK. Sociální studia 9/2, 2013 - Náboženství v laboratoři. In Sociální studia. Brno: Katedra sociologie FSS MU, 2013, s. 7-114. URL info
 • CHALUPA, Aleš. Paradigm lost, paradigm found? Larger theoretical assumptions behind Roger Beck’s The religion of  the Mithras cult  in  the Roman empire. Pantheon : religionistický časopis. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012, roč. 7, č. 1, s. 5-17. ISSN 1803-2443. info
 • CHALUPA, Aleš. Vznik a vývoj konceptu magie v římském světě. Religio : revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2012, roč. 20, č. 2, s. 253-275. ISSN 1210-3640. info
 • CHALUPA, Aleš. The Religio-Political Change in the Reign of Augustus: The Disappearance of Public Prodigies. Graeco-Latina Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 17, č. 2, s. 57-67. ISSN 1803-7402. Digitální knihovna FF MU info
 • CHALUPA, Aleš. Franz Cumont a orientální náboženství: Koncept odsouzený k zániku? Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2011, roč. 19, č. 1, s. 107-122. ISSN 1210-3640. info
 • CHALUPA, Aleš. What Might Cognitive Science Contribute to Our Understanding of the Roman Cult of Mithras? In Luther H. Martin - Jesper Soerensen. Past Minds: Studies in Cognitive Historiography. London: Equinox Press, 2011, s. 107-123. ISBN 978-1-84553-741-8. info
 • CHALUPA, Aleš. Velká Matka a Attis na proklínacích tabulkách: Role orientálních božstev v antické magii a náboženství. Religio: Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2011, roč. 19, č. 2, s. 237-252. ISSN 1210-3640. info
 • CHALUPA, Aleš. Pýthie a inspirovaná věštba v Delfské věštírně: Sociokulturní a kognitivní perspektiva. Religio. Revue pro religionistiku. Brno: Česká společnost pro religionistiku, 2010, roč. 18, č. 1, s. 59-84. ISSN 1210-3640. info
 • CHALUPA, Aleš. Why Did Greeks and Romans Prayed Aloud? Anthropomorphism, Dumb Gods and Human Cognition. In Chasing Down Religion: In the Sights of History and the Cognitive Sciences. Thessaloniki: Barbounakis Publications, 2010, s. 81-95. ISBN 978-960-267-153-5. info
 • CHALUPA, Aleš. Mithraism in Ancient Syria: The Persian Cult on the Borders of the Roman Empire. In Maria Novotná et al. Anodos: Studies of the Ancient World. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2010, s. 57-66. ISBN 978-80-8082-500-3. info
 • CHALUPA, Aleš. How Did Roman Emperors Become Gods? Various Concepts of Imperial Apotheosis. In Anodos: Studies of the Ancient World 6-7/2006-2007. Trnava: Trnavská univerzita v Trnavě, 2009, s. 201-207. ISBN 978-80-8082-228-6. info
 • CHALUPA, Aleš. Mithraistická bytost se lví hlavou: hledání identity a významu. In PECHA, Lukáš. Orientalia Antiqua Nova VIII. Plzeň: ADELA, 2009, s. 137-153. ISBN 978-80-87094-13-6. info
 • CHALUPA, Aleš. Religious Change in Roman Religion from the Perspective of Whitehouses Theory of the Two Modes of Religiosity. In Imagistic Traditions in the Graeco-Roman World: A Cognitive Modeling of History of Religious Research. Acts of the Panel held during the XIX Congress of the IAHR. Tokoyo, Japan, March 2005. Thessaloniki: Editions Vanias, 2009, s. 113-135. ISBN 978-960-288-242-9. info
 • CHALUPA, Aleš. Jörg Rüpke, Náboženství Římanů (recenze). Religio: Revue pro religionistiku. 2008, roč. 16, č. 1, s. 144-146. ISSN 1210-3640. info
 • CHALUPA, Aleš. Vznik mithraismu: orientální, nebo "orientální" náboženství? In PECHA, Lukáš. Orientalia Antiqua Nova VII. Plzeň: Dryada, 2008, s. 95-108. ISBN 978-80-87025-13-0. info
 • CHALUPA, Aleš. Seven Mithraic Grades: An Initiatory or Priestly Hierarchy? Religio: Revue pro religionistiku. 2008, roč. 16, č. 2, s. 177-201. ISSN 1210-3640. info
 • CHALUPA, Aleš. Magic in Pliny the Elder: Clear-cut Concept or No Concept at all? In RADOVÁ, Irena. Latae Segetes Iterum. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 212-217. ISBN 978-80-210-4775-4. info
 • CHALUPA, Aleš. Vzestup křesťanství a Boží města. Několik kritických poznámek k práci Rodneyho Starka. Religio. Revue pro religionistiku. 2007, roč. 15, č. 1, s. 69-86. ISSN 1210-3640. info
 • CHALUPA, Aleš. Římský císařský kult: náboženská politika, nebo politické náboženství? In BUBÍK, Tomáš a Henryk HOFFMANN. Náboženství a politika I. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007, s. 154-163. ISBN 978-80-7194-994-7. info
 • CHALUPA, Ales. Roman Emperors: Gods, Men, Something Between Or An Unnecessary Dilemma? Religio: Revue pro religionistiku. 2007, roč. 15, č. 2, s. 256-270. ISSN 1210-3640. info
 • HAVELKA, Rudolf a Aleš CHALUPA. Vladimír Podborský, Náboženství pravěkých Evropanů (recenze). Religio: Revue pro religionistiku. 2007, roč. 15, č. 2, s. 291-295. ISSN 1210-3640. info
 • CHALUPA, Aleš. Venenum, nebo venenum? Tacitus, magie a větrné mlýny Dona Quijota. Několik poznámek k metodologii studia antické magie. Religio. Revue pro religionistiku. 2006, roč. 14, č. 1, s. 101-118. ISSN 1210-3640. info
 • CHALUPA, Aleš. Četl Caesar Dumézila? "Ideologie tripartie" a její přínos pro studium římského náboženství I. Sacra aneb Rukověť religionisty. 2006, roč. 4, č. 1, s. 5-25. ISSN 1214-5351. info
 • CHALUPA, Aleš. Mithraistické album z Viruna a jeho význam pro studium mithraismu. Religio. Revue pro religionistiku. 2006, roč. 14, č. 2, s. 243-258. ISSN 1210-3640. info
 • CHALUPA, Ales. Četl Caesar Dumézila? "Ideologie tripartie" a její přínos pro studium římského náboženství II. Sacra aneb Rukověť religionisty. 2006, roč. 4, č. 2, s. 5-17. ISSN 1214-5351. info
 • CHALUPA, Aleš. Tichá modlitba v římském náboženství: antropomorfismus, "hloupí bohové" a lidská kognice. In BABYRÁDOVÁ, Hana a Jiří HAVLÍČEK. Spiritualita. Fenomén spirituality z pohledu filozofie, religionistiky, teologie, literatury, teorie a dějin umění, pedagogiky, sociologie, antropologie, psychologie a výtvarných umělců. Brno: Masarykova Univerzita, 2006, s. 73-81. ISBN 80-210-4206-0. info
 • CHALUPA, Aleš. Robert Turcan, Mithra a mithraismus (recenze). Religio. Revue pro religionistiku. 2005, roč. 13, č. 1, s. 165-169. ISSN 1210-3640. info
 • CHALUPA, Aleš. Hyenas or Lionesses? Mithraism and Women in the Religious World of the Late Antiquity. Religio: Revue pro religionistiku. 2005, roč. 13, č. 2, s. 198-230. ISSN 1210-3640. info
 • CHALUPA, Aleš. Lynn E. Roller, In Search of God the Mother (recenze). Religio. Revue pro religionistiku. 2003, roč. 11, 1, s. 135-137. ISSN 1210-3640. info

28. 5. 2015

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info