doc. Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.

docent – Ústav matematiky a statistiky


kancelář: pav. 08/02020
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 5474
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Josef Šilhan, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Matematika - Geometrie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 29. 2. 2016
Datum ukončení řízení 1. 7. 2016
Habilitační práce (veřejná část) Invariantní kvantování a diferenciální symetrie na AHS strukturách
Oponenti habilitační práce prof. Maciej Lukasz Dunajski, Ph.D. (University of Cambridge)
Dr. Andrew Waldron (University of California)
prof. Michael George Eastwood (University of Adelaide)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 5. 2016
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Josef Janyška, DSc. (Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Olga Rossi, DrSc. (PřF Ostravská univerzita v Ostravě)
doc. Mgr. Roman Lávička, Ph.D. (MFF UK v Praze)
prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc. (FSI VUT Brno)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 25. 5. 2016

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info