PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.

odborná asistentka – Ústav románských jazyků a literatur


korespondenční adresa:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

kancelář: bud. G/G.214
Gorkého 57/7
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8710
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení PhDr. Pavla Doležalová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Filozofická fakulta
Obor řízení Dějiny konkrétních literatur (románské literatury)
Fakulta zajišťující řízení Filozofická fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 16. 12. 2021
Datum ukončení řízení 1. 3. 2024
Habilitační práce (veřejná část) Nová Astrea. Překlad s výkladem nejen o Seladonovi a nových Arkádiích
Oponenti habilitační práce prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (Filozofická fakulta MU)
doc. PhDr. Jana Truhlářová, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 3. 2023 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc. (Filozofická fakulta MU)
Členové prof. PhDr. Zuzana Malinovská, CSc. (Univerzita Komenského v Bratislavě)
Prof. Cliona Ní Ríordáin (Univerzita Sorbonne Nouvelle - Paříž 3)
prof. PhDr. Eva Voldřichová Beránková, Ph.D. (Univerzita Karlova)
doc. PhDr. Marie Voždová, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 2. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info