MUDr. Michal Kýr, Ph.D.


telefon: 532 23 4511, 4614
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské onkologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Zástupce přednosty kliniky pro vědu a výzkum

Členství v akademických orgánech

Pracovní skupina pro simulace v medicíně Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Klinika dětské onkologieLékařská fakulta
Pracovní zařazení Odborný asistent
Telefon 532 23 4511, 4614

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 40131
Interní informace Inet MU IS MU