Mgr. Jitka Vidláková, Ph.D.

odborná pracovnice rozvoje a vzdělávání – Oddělení rozvoje osobnostních kompetencí


korespondenční adresa:
Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

kancelář: bud. K2/327
Komenského nám. 220/2
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 7223
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Jitka VIDLÁKOVÁ, Ph.D.
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2021 profesní kvalifikace Manažer dalšího vzdělávání, (75-021-T) EQF 7
 • 2016 profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, (75-001-T) EQF 7
 • 2005–2012 doktorský studijní program, obor Pedagogika, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.
 • 2005–2008 specializační studium, Školský management, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.
 • 1999–2005 magisterské studium, obor Pedagogika a Historie, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta.
 • 1997–1998 studium anglického jazyka, Easy English, Botanická 13, Brno. Základní státní jazyková zkouška z anglického jazyka.
 • 1993–1997 Veřejně správní akademie, Hviezdoslavova 41, Brno. Maturita.
Přehled zaměstnání v akademické sféře
 • 08/2017–dosud – Masarykova univerzita, Centrum rozvoje kompetencí – CERPEK. Odborná pracovnice rozvoje a vzdělávání. Koordinátorka a řešitelka projektů.
 • 09/2011–06/2017 – Institut celoživotního vzdělávání, Mendelova univerzita v Brně. Akademická pracovnice – odborná asistentka.
 • 10/2005–10/2007 – Masarykova univerzita, Filozofická fakulta. Odborná pracovnice a administrátorka projektu. Dvouletý projekt podpořený Evropským sociálním fondem, Operační program Rozvoj lidských zdrojů.
Účast v projektech MUNI
 • 02/2022 – dosud – koordinátorka a řešitelka projektu BELONG: Better Education through Long-term Investment into Inclusiveness and Student and Staff Wellbeing (Erasmus+)
 • 2020 – copywriter webové stránky vzniklé v rámci projektu Modifikace finského vzdělávacího programu Towards Successful Seniority na základě aktuálních potřeb učitelů středních škol (TAČR)
 • 2020 – koordinátorka vzdělávacích aktivit projektu Rozvoj vysokoškolské výuky
 • 08/2019 – 08/2022 – koordinátorka a řešitelka projektu IMPACT: Improving Academic Teaching and Internationalisation through Enhanced Competences of University Teachers (Erasmus+)
 • 2009 – spolupráce na projektu Škola: výzkum vnitřních procesů a vnějších podmínek jejího fungování (Grantová agentura České republiky)
 • 2007 – řešitelka projektu Participace žáků v české škole (Grantový fond děkana Filozofické fakulty Masarykovy univerzity)
 • 2007 – řešitelka projektu Demokracie v prostředí školy (Fond rozvoje vysokých škol)
 • 10/2005–10/2007 – odborná pracovnice a administrátorka projektu Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách: posílení profesních kompetencí absolventů(Evropský sociální fond, Operační program Rozvoj lidských zdrojů)
 • 2005–2006 – spolupráce na projektu Demokracie v české škole (Grantová agentura České republiky)
Akademické stáže na MUNI
 • 07/2007 – Univerzita v Cambridge, Pedagogická fakulta, Velká Británie.
 • 05/2007 – Dánská pedagogická univerzita, Dánsko.
 • 08/2003 - 04/2004 – Studijní stáž Sokrates/Erasmus, Högskolan Dalarna, Falun, Švédsko. Obor Pedagogika.
Vybrané publikace v rámci MUNI
 • VIDLÁKOVÁ, Jitka, Martina KUROWSKI, Markéta KOŠATKOVÁ a Zuzana VAŘEJKOVÁ. WellTogether: Belonging and Inclusion Conference. 2023. BELONG Conference info
 • VIDLÁKOVÁ, Jitka a Ingrid PROCHÁZKOVÁ. (Po)krokový průvodce Laboratoří pedagogických kompetencí. 2019. info
 • REDLICHOVÁ, Jitka. "Student Voice" in Czech Schools in the Context of Accountability and Autonomy. In International Congress for School Effectiveness and Improvement. Book of Abstracts. 2006. vyd. Ljubljana: Šola za ravnatelje. s. 60-60. 2007. info
 • VIDLÁKOVÁ, Jitka. Co znamená, když se řekne participace žáků. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 5 s. ISSN 1802-4785. 2007. URL info
 • VIDLÁKOVÁ, Jitka. Proč naslouchat žákům. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 5 s. ISSN 1802-4785. 2007. URL info
 • VIDLÁKOVÁ, Jitka. Podoby žákovské participace. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 5 s. ISSN 1802-4785. 2007. URL info
 • VIDLÁKOVÁ, Jitka. Jak podporovat participaci žáků. Metodický portál RVP: Základní vzdělávání [on-line]. 5 s. ISSN 1802-4785. 2007. URL info
 • VIDLÁKOVÁ, Jitka. The Pupil Voice in the Context of the Czech School Reform. Education-line [on-line]. Leeds: University of Leeds, s. 1-13, 2007. URL info
 • REDLICHOVÁ, Jitka. Efektivita a rozvoj školy v éře povinnosti skládat účty. Pedagogika. Praha: Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, LVII, č. 3, s. 277-279. ISSN 0031-3815. 2007. info
 • REDLICHOVÁ, Jitka. Hlas žáků v kurikulární reformě. In Od Rámcového vzdělávacího programu ke Školnímu vzdělávacímu programu, idea a realita ... Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. s. 77-82. ISBN 978-80-7368-563-8. 2007. info
 • REDLICHOVÁ, Jitka. Participace žáků na životě školy: staronové téma pedagogiky. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada pedagogická (U). Brno: Masarykova univerzita. s. 145-157. ISBN 80-210-4143-9. 2006. info
 • REDLICHOVÁ, Jitka. Participace žáků v české škole z pohledu dospělých aktérů života škol: zpráva z pilotní studie. In Současné metodologické přístupy a strategie pedagogického výzkumu: Sborník anotací 14. konference České asociace pedagogického výzkumu. Plzeň: ZČU v Plzni. s. 25-25. ISBN 80-7043-483-X. 2006. info
 • REDLICHOVÁ, Jitka. Hlasy žáků a demokracie ve škole. In Demokracie ve škole. Brno: Masarykova Univerzita. s. 55-64, 15 s. neuv. ISBN 80-210-4210-9. 2006. info

30. 8. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info