PhDr. Jiří Stodola, PhD.

Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • PhDr. Jiří Stodola, PhD., narozen 29. 5. 1977 v Brně, ženatý, děti Anna, Barbora a Kryštof
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Filozofická fakulta
  Katedra informačních studií a knihovnictví
Funkce na pracovišti
 • odborný pracovník
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2011-2015: PhD., Katedra knižničnej a informačnej vedy FF UK v Bratislave, doktorandský studijní program Knižničná a informačná veda
 • 2011: PhDr., rigorózní řízení na KISK FF MU v oboru Informační studia a knihovnictví
 • 2004-2010: Seminář estetiky FF MU, doktorský studijní program Obecná teorie a dějiny umění, obor Estetika (studium ukončeno písemnou žádostí)
 • 1999-2004: Mgr., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, studijní program: Informační studia a knihovnictví, obor: Vědecké informace a knihovnictví
 • 1992-1996: Střední škola knihovnických a informačních služeb
Přehled zaměstnání
 • 2014-dosud: odborný pracovník na Katedře informačních studií a knihovnictví
 • 2004-2019: knihovník-specialista v SPSSN MU
 • 1999: knihovník na VA v Brně
 • 1998: řidič na VA v Brně
 • 1997-1998: řidič na VSŠ Brno
Pedagogická činnost
 • Organizace informací (podzim 2020, podzim 2021)
 • Organizace znalostí (jaro 2020, podzim 2020, podzim 2021)
 • Seminář k diplomové práci II (jaro 2020)
 • Seminář k diplomové práci I (podzim 2019)
 • Pojem informace a informační věda (podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021)
 • Informace, dezinformace a informační etika (jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021)
 • Seminář k magisterské diplomové práci I (jaro 2017, jaro 2018)
 • Výzkumný seminář (podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019)
 • Filozofie informace (jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021)
 • Sémantické aspekty katalogizace (podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021)
 • Sémiotika (podzim 2006, podzim 2007)
 • Seminář k dějinám estetiky (jaro 2006)
Vědeckovýzkumná činnost
Univerzitní aktivity: Konference
 • Information Interactions (Bratislava, 21.-22. 10. 2019, Příspěvek: Principles and Dilemmas of Information Ethics with Regard to the Problem of Disinformation)
 • Nejmenší z nás (Brno, 17. 10. 2019, Příspěvek: Desinformace a umělé potraty)
 • VIII. národní seminář informačního vzdělávání (Brno, 12.-13. 6. 2018, Příspěvek: Organizace pro podporu knihoven při IV studentů se specifickými nároky se zaměřením na Teiresiás)
 • VII. národní seminář informačního vzdělávání (Brno, 13.-14. 6. 2017, Příspěvek: Trolling a hodnota diskuze)
 • Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku (Brno, 2016, Právní aspekty digitalizace dokumentů a digitálních knihoven pro zrakově postižené)
 • Bobcatsss 2015 (Brno, 29. 1. 2015, Příspěvek: Data devisualization)
 • Nejmenší z nás 2013 (Brno, 17. 10. 2013, Příspěvek: Právo na informace a umělé potraty)
 • Informačné interakcie (Bratislava, 12. 9. 2013, Příspěvek: Teorie poznání, kosmologie a informační věda)
 • V. brněnské bioetické dny (Brno, 3. - 4. 5. 2013, Příspěvek: Umělý potrat jako aktuální etický problém: pohledy informační etiky)
 • Information ecology and libraries (Bratislava, 10. - 12. 10. 2011, Příspěvek: Information ecology and the concept of information)
 • Knihovny bez bariér (Brno, 23. 5. 2011, Příspěvek: Knihovny pro čtenáře se zrakovým postižením: celostní pohled)
 • 7. ročník knihovnické konference Kniha v 21. století (Opava, 3. - 4. 2. 2010, Příspěvek: Symbióza digitálních knihoven pro zrakově postižené s internetem)
 • 10. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2009 (Praha, 2.-3.12.2009, Příspěvek: Právní aspekty digitálních knihoven pro zrakově postižené)
 • 3. ročník Konference Slunečnice 2009 aneb Zpřístupňování vzdělávání (Čeladná, 11.-12.11.2009, Příspěvek: Problematika sdílení elektronických zdrojů pro zrakově postižené)
 • Inforum 2009. 15. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích (Praha, 27.-29.5. 2009, Příspěvek: Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené)
 • X. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (Olomouc, 4.-5.3.2009, Příspěvek: Kooperace knihovnických a speciálně pedagogických metod při budování knihoven pro zrakově postižené)
 • Krása, krajina, příroda II. Interdisciplinární konference o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí (Praha, 21.10.-22.10.2008, Příspěvek: Příroda jako obraz a obraz jako příroda)
 • 2. ročník evropského filosofického festivalu (Velké Meziříčí, 2008, Příspěvek: Jakub Deml, tasovský rodák)
 • Krása, krajina, příroda. Interdisciplinární konference o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí (Praha, 16.-17.10. 2007, Příspěvek: Záměrnost jako pojítko mezi přírodní a uměleckou krásou)
 • Vysokoškolské studium bez bariér. II. ročník národní konference (Praha, 20.9.2007, Příspěvek: Vysokoškolské knihovny pro zrakově postižené)
 • VIII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (Olomouc, 20.-21.3.2007, Příspěvek: Integrovaný systém knihoven pro zrakově postižené studenty vysokých škol)
 • Komunikace a význam. Konference pořádaná při příležitosti výročí narození J. S. Milla (1806 - 1873) (Plzeň, 22.11. 2006, Příspěvek: Sémiotické koncepce v estetice (Jakobson, Mukařovský, Osolsobě))
 • Mezinárodní konference Nevidomí mezi námi 2006 (Karviná, 4.9.2006, Příspěvek: Knihovní rozhraní pro nevidomé studenty českých vysokých škol)
 • VII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami (Olomouc, 14.-15.3.2006, Příspěvek: Internetové rozhraní pro vyhledávání v knihovnách (nejen) pro zrakově postižené)
Mimouniversitní aktivity
Ocenění vědeckou komunitou
 • Členství v odborných komisích
 • člen redakční rady časopisu ProInflow
 • předseda programového výboru konference "Nejmenší z nás"
 • člen týmu odborných poradců projektu Bezbariérová.knihovna.cz
 • člen týmu odborných poradců projektu Biblio Help

  Vyžádané přednášky
 • Informace, dezinformace a informační etika (Inovační vzdělávání knihovníků, 6.11.2018, Brno. 2018)
 • Organizace pro podporu knihoven při IV studentů se specifickými nároky se zaměřením na Teiresiás (VIII. národní seminář informačního vzdělávání, Brno, 12.-13. 6. 2018)
 • Trolling a hodnota diskuze (VII. národní seminář informačního vzdělávání (Brno, 13.-14. 6. 2017)
 • Umělý potrat jako aktuální etický problém (V. brněnské bioetické dny, Brno, 4. 5. 2013)
 • Život s Googlem(MiQuik, Praha, 1. 12. 2012)
 • Informace a evoluce(Monos, Ostrava, 14. 6. 2012)
 • Knihovny pro čtenáře se zrakovým postižením: celostní pohled (Knihovny bez bariér, Brno, 23. 5. 2011)
 • Filosofie architektury (a architektura, Zlín, 3. 9. 2009)
 • Jakub Deml, tasovský rodák (Evropský filosofický festival, 2. ročník, Velké Meziříčí, 2008)

  Recenze
 • Journal of Librarianship and Information Science
 • Journal of Information and Organizational Sciences
 • Nejmenší z nás
 • ProInflow
 • Teorie vědy / Theory of Science

  Vybrané citace
 • http://jjstodola.simplesite.com/429689391
Vybrané publikace
 • STODOLA, Jiří. Pravdivost a pravděpodobnost : esej k sémantice bibliografického záznamu. ProInflow. Masarykova univerzita, 2021, roč. 13, č. 1, s. 87-102. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2021-1-5. URL info
 • STODOLA, Jiří. Principles and dilemmas of information ethics with regard to the problem of disinformation. In Steinerová, Jela. Knižničná a informačná veda = Library and information science. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2021. s. 39-45. ISBN 978-80-223-5064-8. info
 • STODOLA, Jiří. Ontologický a sémantický status díla : impulzy literární vědy k promýšlení standardní knihovnické ontologie. Knihovna: knihovnická revue. Praha: Národní knihovna ČR, 2020, roč. 31, č. 2, s. 29-44. ISSN 1801-3252. URL info
 • STODOLA, Jiří. Principy a dilemata informační etiky : svoboda slova, právo na informace a cenzura v kontextu problému dezinformace. ProInflow. Masarykova univerzita, 2019, roč. 11, č. 1, s. 70-78. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2019-1-6. http://www.phil.muni.cz/journals/index.php/proinflow/article/view/2019-1-6 info
 • STODOLA, Jiří. Informace jako pojem a pojem jako informace ve světle epistemologie a metodologie. Knihovna. Národní knihovna ČR, 2019, roč. 30, č. 1, s. 5-38. ISSN 1801-3252. URL info
 • STODOLA, Jiří. The scope of the concept of information and the future of information science. Journal of Information and Organizational Sciences. University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics, 2019, roč. 43, č. 1, s. 73-98. ISSN 1846-3312. doi:10.31341/jios.43.1.5. URL info
 • STODOLA, Jiří. Information : studies in information science and ethics with regard to the users with visual impairment. 1. vyd. Brno: Muni Press, 2019. 122 s. ISBN 978-80-210-9210-5. info
 • STODOLA, Jiří. Information as concept and concept as information in the light of epistemology and methodology. Knihovna. Praha: Národní knihovna ČR, 2019, roč. 30, č. 1, s. 1-63. ISSN 1801-3252. URL info
 • STODOLA, Jiří. Trolling a hodnota diskuze. ProInflow. Masarykova univerzita, 2018, roč. 10, č. 1, s. 4-23. ISSN 1804-2406. doi:10.5817/ProIn2018-1-2. URL info
 • STODOLA, Jiří. Informační etika a problém dezinformace. In Šašinka, Čeněk; Strnadová, Alžběta; Šmideková, Zuzana; Juřík, Vojtěch. Kognice a umělý život 2018, 30. 5.-1. 6. 2018, Brno. Brno: Flow, 2018. s. 63-64. ISBN 978-80-88123-24-8. URL info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2017 [2. vydání] : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 2. opravené a rozšířené vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2018. 157 s. ISBN 978-80-905358-7-9. info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2017 [1. vydání] : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2017. 83 s. ISBN 978-80-905358-6-2. info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2015 [2. vydání] : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 2. opravené a rozšířené vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2016. 160 s. ISBN 978-80-905358-4-8. info
 • STODOLA, Jiří. Legal aspects of digitization of documents and digital libraries for visually impaired users. In Macháčková, Romana; Pavelková, Jindra; Šinclová, Soňa. Libraries V4 in the decoy of digital age = Knihovny zemí V4 v nástrahách digitálního věku. Brno: Moravská zemská knihovna v Brně, 2016. s. 241-252. ISBN 978-80-7051-216-6. info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2016 : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2016. 281 s. ISBN 978-80-905358-5-5. info
 • STODOLA, Jiří. Principy informační etiky. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 8, č. 2, s. 70-84. ISSN 1804-2406. URL Digitální knihovna FF info
 • STODOLA, Jiří. Abortion as a problem of information macroethics. Journal of Information Ethics. Jefferson: McFarland & Company Incorporated, 2016, roč. 25, č. 2, s. 115-127. ISSN 1061-9321. info
 • STODOLA, Jiří. Revisualization and de-visualization of data: transformation of visual data into information for visually impaired users. In Minaříková, Pavla; Strouhal, Lukáš. Design, innovation, participation. Brno: Flow, 2015. s. 232-238. ISBN 978-80-905480-7-7. URL info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2015 [1. vydání] : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2015. 141 s. ISBN 978-80-905358-3-1. info
 • STODOLA, Jiří. Filosofie informace - metateoretická analýza pojmu informace a hlavních paradigmat informační vědy. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 191 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034 ; 437. ISBN 978-80-210-8011-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8011-2015. Digitální knihovna FF MU info
 • STODOLA, Jiří. The concept of information and questions of users with visual disabilities: an epistemological approach. Journal of Documentation. 2014, roč. 70, č. 5, s. 782-800. ISSN 0022-0418. doi:10.1108/JD-06-2012-0073. info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2014 : Sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2014. 264 s. ISBN 978-80-905358-2-4. info
 • STODOLA, Jiří. Katalogizace dokumentů pro zrakově postižené: podle pravidel AACR2 ve formátu MARC 21 s přihlédnutím k pravidlům RDA. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 125 s. ISBN 978-80-210-7764-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7764-2014. http://www.teiresias.muni.cz/download/katalogizace-2014.pdf info
 • STODOLA, Jiří. Pojem informace jako anomálie v informační vědě. ProInflow: časopis pro informační vědy. 2013, roč. 5, č. 1, s. 1-18. ISSN 1804-2406. URL info
 • STODOLA, Jiří. Jaký je de Chardinův příspěvek k teorii informace? ProInflow. Brno, 2013, roč. 5, č. 1, s. 1-8. ISSN 1804-2406. URL info
 • STODOLA, Jiří. Pojem informace jako epistemologický a metodologický problém. In STEINEROVÁ, Jela. Knižničná a informačná veda = Library and information science. XXIV. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. s. 99-118. ISBN 978-80-223-3381-8. info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2013 : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2013. 100 s. ISBN 978-80-905358-1-7. info
 • STODOLA, Jiří. Právo na informace a umělé potraty. In Stodola, Jiří, Kratochvíl, Miroslav. Nejmenší z nás 2013. Moravská ostrava: Bios - společnost pro bioetiku, 2013. s. 93-100. ISBN 978-80-905358-1-7. info
 • STODOLA, Jiří. Pojem informace pro informační vědu. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 5., 2., s. 1-11. ISSN 1804-2406. http://pro.inflow.cz/pojem-informace-pro-informacni-vedu info
 • STODOLA, Jiří. Věda a počátky vesmíru: ke vztahu kosmogonie a přírodní vědy. Ostium: internetový časopis pre humanitné vedy. 2012, roč. 8, č. 1, s. 1-7. ISSN 1336-6556. http://www.ostium.sk/index.php?mod=magazine&act=show&aid=386 info
 • STODOLA, Jiří. Individua, sociální sítě a poznání : možnosti a limity kognitivního a sociálně-doménového paradigmatu v informační vědě a realistický model domény. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 4, č. 1, s. 1-33. ISSN 1804-2406. URL info
 • STODOLA, Jiří a Miroslav KRATOCHVÍL. Nejmenší z nás 2012 : sborník příspěvků interdisciplinární konference o právní ochraně osob před narozením. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2012. 235 s. ISBN 978-80-260-3195-6. info
 • STODOLA, Jiří. Informační etika a umělé potraty. In Stodola, Jiří; Kratochvíl, Miroslav. Nejmenší z nás 2012. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - Společnost pro bioetiku, 2012. s. 81-99. ISBN 978-80-260-3195-6. info
 • STODOLA, Jiří. Dokumenty pro uživatele se zrakovým postižením v kontextu knihovní a informační vědy: od zkoumání uživatelů a tvůrců informací k bibliografickému univerzu. Knihovna. Praha: Národní knihovna, 2012, roč. 23, č. 2, s. 22-34. ISSN 1801-3252. info
 • STODOLA, Jiří. Documents for visually impaired users in the light of library and information science: a document paradigm revival. Journal of Information and Organizational Sciences. 2012, roč. 36, č. 2, s. 147-158. ISSN 1846-3312. Elektronická verze info
 • STODOLA, Jiří. Předmluva. In Stodola, Jiří; Kratochvíl, Miroslav. Nejmenší z nás 2012. 1. vyd. Moravská Ostrava: Bios - společnost pro bioetiku, 2012. s. 9-13. ISBN 978-80-260-3195-6. URL info
 • STODOLA, Jiří. Katalogizace dokumentů pro zrakově postižené se zaměřením na elektronické knihy : (podle AACR2 a MARC 21). 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2011. 57 s. Knihovnička.cz. ISBN 978-80-7399-251-4. info
 • STODOLA, Jiří. K Dolákovu pojetí svobodné vůle. Organon F. Infopress, 2011, roč. 18, č. 1, s. 113-122. ISSN 1335-0668. info
 • STODOLA, Jiří. Knihovny pro čtenáře se zrakovým postižením v České republice. Knihovna. Praha: Národní knihovna, 2011, roč. 22, č. 1, s. 16-23. ISSN 1801-3252. info
 • STODOLA, Jiří. Rekonstruktivní hermeneutika jako obecná metododologie informační vědy. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 3., 1., s. 19-50. ISSN 1804-2406. http://pro.inflow.cz/rekonstruktivni-hermeneutika-jako-obecna-metododologie-informacni-vedy info
 • STODOLA, Jiří. The cognitive paradigm in information science with a view to sensorially impaired persons. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 3., 1., s. 123-134. ISSN 1804-2406. http://pro.inflow.cz/cognitive-paradigm-information-science-view-sensorially-impaired-persons info
 • STODOLA, Jiří. David Krámský (ed.), Kognitivní věda dnes a zítra. Teorie vědy. Praha: Filozofický ústav AV ČR, 2011, roč. 33, č. 1, s. 169-175. ISSN 1210-0250. Elektronická verze info
 • STODOLA, Jiří. Information ecology and the concept of information. In Steinerová, Jela. Information ecology and libraries. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. s. 139-145. ISBN 978-80-223-3087-9. info
 • STODOLA, Jiří. The idea of universally accessible library : its epistemiological assumptions and ethical basis. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 3, č. 2, s. 133-137. ISSN 1804-2406. http://pro.inflow.cz/idea-universally-accessible-library-its-epistemiological-assumptions-and-ethical-basis-need-philosop info
 • STODOLA, Jiří. Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2, č. 1, s. 18-57, 39 s. ISSN 1804-2406. http://pro.inflow.cz/analyza-pojmu-informace-jeho-klasifikace-s-uzitim-aristotelske-filosofie info
 • STODOLA, Jiří. Informace, komunikace a bytí : fragment realistické informační vědy. 1. vyd. Brno: Jiří Stodola, 2010. 146 s. s.n. ISBN 978-80-254-7996-4. info
 • STODOLA, Jiří. Sémiotické koncepce v estetice (Mukařovský, Jakobson, Osolsobě). In John Stuart Mill : komunikace a význam. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. s. 47-51, 75 s. ISBN 978-80-7043-797-1. info
 • STODOLA, Jiří. Ontologická analýza pojmu systém. In Budoucnost systémového vědění=The Future of the system knowledge. 1. vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2010. s. 88-95, 7 s. ISBN 978-80-86771-41-0. info
 • STODOLA, Jiří. Předmět informační vědy a informační vzdělávání. ProInflow. Brno: Masarykova univerzita, 2010, roč. 2, č. 2, s. 87-105. ISSN 1804-2406. http://pro.inflow.cz/predmet-informacni-vedy-informacni-vzdelavani info
 • STODOLA, Jiří. Záměrnost jako pojítko mezi přírodní a uměleckou krásou. In Karel Stibral, Ondřej Dadejík. Krása, krajina, příroda I. Kapitoly o roli estetických hodnot ve vztahu k přírodě, krajině a životnímu prostředí. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Dokořán, 2009. s. 64-70. Mimo edice. ISBN 978-80-7363-286-1. info
 • STODOLA, Jiří. Hodnota informace : příspěvek k etice, ontologii a estetice infomace. In Šedesát let kybernetiky. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství Cern, 2009. s. 242-258, 16 s. ISBN 978-80-7204-662-1. info
 • STODOLA, Jiří. Kooperace knihovnických a speciálně pedagogických metod při budování knihoven pro zrakově postižené. In Sborník příspěvků a anotací přednášek X. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami : Olomouc, 4. a 5. března 2009. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. s. 1-8. ISBN 978-80-244-2492-7. info
 • STODOLA, Jiří. Elektronické zdroje a digitální knihovny pro zrakově postižené. In INFORUM 2009. Praha: Albertina icome, 2009. s. 1-9. ISSN 1801-2213. http://www.inforum.cz/pdf/2009/stodola-jiri-cze.PDF info
 • STODOLA, Jiří. Problematika sdílení elektronických zdrojů pro zrakově postižené. In Social networking. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2009. s. 131-136. ISBN 978-80-248-2117-7. Elektronická verze info
 • STODOLA, Jiří. Význam prostředků komunikace (médií) pro vývoj společnosti. Sborník Vojenské akademie v Brně , řada C-D. Brno: Vojenská akademie, 2004, roč. 2004, č. 1, s. 77-88, 11 s. ISSN 1211-1031. info

16. 5. 2022

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info