prof. MUDr. Jiří Litzman, CSc.

přednosta ústavu – Ústav klinické imunologie a alergologie


telefon: 543 183 125
e‑mail:
Školitel

Obor: Lékařská mikrobiologie a imunologie

školitel doktorských studentů
Tomáš Freiberger absolvent 2003, téma: Molekulárně genetická analýza nejčastějších primárních imunodeficiencí
Eva Hlaváčková téma: Hypogamaglobulinémie v dětském věku
Jana Nechvátalová absolvent 2015, téma: Flowcytometrická analýza periferních lymfocytů nemocných s primárními poruchami tvorby protilátek
Olga Tichá absolvent 2012, téma: Sledování exprese znaku CD38 na CD8+ T-lymfocytech v diagnostice cytomegalovirové infekce u pacientů po orgánové transplantaci
Marcela Vlková absolvent 2008, téma: Flowcytometrická analýza T a B lymfocytárních subpopulací u pacientů s humorálními imunodeficiencemi

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info