MUDr. Lukáš Opatřil


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Lékařská fakulta
Disciplinární komise Lékařská fakulta
Kolegium děkana Lékařská fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU I. interní kardioangiologická klinikaLékařská fakulta (Externí výuka)

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 410707
Interní informace Inet MU IS MU