MUDr. Lukáš Opatřil


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Lékařská fakulta
Disciplinární komise Lékařská fakulta
Doktorandská komise ASMU Masarykova univerzita

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU I. interní kardioangiologická klinikaLékařská fakulta (externí spolupráce)

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 410707
Interní informace Portál MU IS MU