Mgr. Jan Mysliveček, Ph.D.

tajemník (pověřen výkonem funkce) – Farmaceutická fakulta


mobil: 602 259 508
e‑mail:
Základní údaje

Akademické a řídící funkce

Fakulta / Pracoviště MU Farmaceutická fakulta
Pracovní zařazení Tajemník (pověřen výkonem funkce)

Členství v akademických orgánech

Kolegium děkana Farmaceutická fakulta
Rada pro informační technologie Masarykova univerzita
Vedení Farmaceutická fakulta

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU DěkanátFarmaceutická fakulta
Pracovní zařazení Projektový manažer
e-mail
Fakulta / Pracoviště MU Kancelář kvestoraRektorát
Pracovní zařazení Projektový manažer
telefon 602 259 508

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 42218
Interní informace Inet MU IS MU