Mgr. Jan Roleček, Ph.D.

odborný asistent – Výzkum vegetace


kancelář: bud. D32/227
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 8489
Kvalifikace

Probíhající řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Jan Roleček, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Botanika
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení probíhající řízení
Datum zahájení řízení 14. 9. 2023
Habilitační práce (veřejná část) A coexistence hotspot. From the extremely species-rich White Carpathian meadows towards the peri-Carpathian forest-steppe.
Důvod pro omezení zveřejnění práce: Limited licence (supplements contain pdf full texts of published papers subject to copyright).
Oponenti habilitační práce prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
prof. RNDr. Tomáš Herben, CSc. (Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova; Botanický ústav AV ČR)
Tamás Rédei, PhD (Institute of Ecology and Botany, Centre for Ecological Research, Maďarsko)
Posudky oponentů Posudek 1 | Posudek 2 | Posudek 3
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 3. 2024 | Hodnocení přednášky
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Petr Bureš, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
Členové doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta MU)
prof. RNDr. Jan Lepš, CSc. (Katedra botaniky, Přírodovědecká fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích)
prof. RNDr. František Krahulec, CSc. (Botanický ústav AV ČR)
Prof. Dr. Erwin Bergmeier (Department of Vegetation and Phytodiversity Analysis, University of Göttingen, Německo)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 29. 5. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info