Mgr. et Mgr. Tereza Menšíková

odborná pracovnice – Katedra sociologie


korespondenční adresa:
Joštova 218/10, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
Pracoviště
 • Ústav religionistiky, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno
 • Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova 218, 602 00 Brno
Funkce na pracovišti
 • doktorandka, Ústav religionistiky FF MU
 • odborná pracovnice ve výzkumu, Ústav religionistiky FF MU, CEDRR
 • odborná pracovnice ve výzkumu, Katedra sociologie FSS MU
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2020-dosud: doktorský program, Ústav religionistiky FF MU, Brno
 • 2021: Mgr., Katedra sociologie (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií), diplomová práce: "Stárnutí na ulici: Trajektorie starších lidí bez domova ve vztahu k sociálně-zdravotnickým institucím" (CZ)
 • 2020: Mgr., Ústav religionistiky (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta), diplomová práce: "Dalits in the Light of Dhamma: Tension between Tradition and Modernity as a Shaping Process of the Collectiveness of Ambedkarite Buddhists" (ENG)
 • 2017: Bc., Ústav religionistiky (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta), bakalářská práce: "Motivy k opuštění studia religionistiky se zaměřením na tenzi mezi studiem religionistiky a vlastní náboženskou identitou" (CZ)
Přehled zaměstnání
 • 2024-: výzkumník projektu OP JAK, Ústav religionistiky FF MU
 • 2020-: výzkumník grantových projektů, Katedra sociologie, FSS MU pod výzkumným Centrem pro výzkum stárnutí - CERA
 • 2022: vedoucí výzkumník projektu IGA, Ústav religionistiky FF MU
 • 2020: výzkumník grantových projektů, Ústav populačních studií, FSS MU
Pedagogická činnost
 • RLB405 Náboženství a násilí (2020, 2021, 2022)
 • RLMgA004 Power, Authority, Tradition (2020, 2021, 2022)
Vědeckovýzkumná činnost
 • Výzkumné granty

 • 2022: MUNI/IGA/1164/2021 - "Challenging Marginalisation Online: The Case of Dalit Movement Network Through Blog and News Platforms"; vedoucí projektu, Ústav religionistiky FF MU

 • Participace na výzkumných projektech

 • 2024-2028: OP JAK - Za hranice bezpečnosti: role konfliktu v posilování odolnosti (CoRe)
 • 2023-2027: COST Action CA22167 - Participatory Approaches with Older Adults (PAAR-net), WG leader Health and Social Care
 • 2023-2025: GAČR GA23-07114S - "Mezi revolucí a krizí: vznik, vývoj a restrukturalizace ekonomického protestu v post-socialistické kontextu"; Katedra sociologie FSS MU
 • 2023-2024: GAČR GA23-05047S - "Instituce stárnoucích mužů"; Katedra sociologie FSS MU
 • 2020-2021: TAČR TJ03000002 - "Genderové cesty exkluze v sociálních vztazích ve stáří pohledem životní dráhy (GENPATH)"; Katedra sociologie FSS MU
 • 2020-2021: TAČR TL02000362 - "Využití humanoidního robota pro aktivní stárnutí seniorů a seniorek (HUMR)"; Katedra sociologie FSS MU
 • 2015-2019: pomocná vědecká síla, Ústav religionistiky FF MU
Akademické stáže a pobyty
 • 2023/01/23 – 2023/03/20: Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, IND
 • 2022/07/25 – 2022/08/05: Essex Summer School in Social Science Data Analysis (2F Quantitative Text Analysis), Colchester, UK
 • 2019/04/01 – 2019/04/30: University of Vienna, Vienna, CEEPUS, AUT
 • 2017/09/01 – 2017/10/31: Tata Institute of Social Sciences, Mumbai, MU Faculty Partner Institutions Exchange Programme, IND
 • 2017/04/03 – 2017/04/30: University of Vienna, Vienna, CEEPUS, AUT
Univerzitní aktivity
 • 2019-2022: šéfredaktorka časopisu Sacra
 • 2019: hlavní organizátorka projektu MUNI 100 "Ženy na FF MU v minulosti a dnes"
 • 2017-dosud: členka redakční rady časopisu Sacra
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2020: Cena děkana FF MU za vynikající magisterskou diplomovou práci, 2. místo: "Dalits in the Light of Dhamma: Tension between Tradition and Modernity as a Shaping Process of the Collectiveness of Ambedkarite Buddhists" (ENG)
Vybrané publikace
 • VIDOVIĆOVÁ, Lucie a Tereza MENŠÍKOVÁ. Materiality, Corporeality, and Relationality in Older Human–Robot Interaction. Societies. Basel: MDPI, 2023, roč. 13, č. 1, s. 1-13. ISSN 2075-4698. doi:10.3390/soc13010015. article - open access info
 • MENŠÍKOVÁ, Tereza. Negotiating Boundaries Between "Religious" and "Secular" : A Struggle for the Sense of Collectivity Among Ambedkarite Buddhists in Maharashtra. Journal of Global Buddhism. Switzerland: University of Lucerne, 2023, roč. 24, č. 2, s. 64-82. ISSN 1527-6457. doi:10.26034/lu.jgb.2023.3840. URL info
 • MENŠÍKOVÁ, Tereza. Aktivismus pod záštitou dhammy : Buddhismus jako cesta dalitů z útlaku? In A2 – neklid na kulturní frontě. 2020. Indie bojuje. URL info
 • DOSEDĚL, Tomáš, Tereza MENŠÍKOVÁ a Lucie VIDOVIĆOVÁ. Scaling Down the PGCM Scale to Assess Views on Ageing More Efficiently : Finding a New Alternative. International Journal of Environmental Research and Public Health. Basel: MDPI, 2020, roč. 17, č. 24, s. 1-12. ISSN 1660-4601. doi:10.3390/ijerph17249414. article - open access info
 • MENŠÍKOVÁ, Tereza. Fárek, Martin; Jalki, Dunkin; Pathan, Sufiya; Shah, Prakash (eds.). Western Foundations of the Caste System [review]. Religio : revue pro religionistiku. Česká společnost pro religionistiku, 2018, roč. 26, č. 1, s. 91-95. ISSN 1210-3640. info
 • VRZAL, Miroslav a Tereza MENŠÍKOVÁ. Stávání se religionistou: Internalizace vědecké identity v počátcích studia religionistiky a její důsledky pro vztah studentů k náboženství. Sacra. Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 13, č. 1, s. 7-23. ISSN 1214-5351. Digitální knihovna FF MU info

15. 1. 2024

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info