PrashantKumar Khirsariya, Ph.D., M.Sc.


e‑mail:
Základní údaje

Pracoviště

Fakulta / Pracoviště MU Ústav chemiePřírodovědecká fakulta
Pracovní zařazení Odborný pracovník

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 431615
Interní informace Portál MU IS MU