Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.

vedoucí katedry – Katedra pohybových aktivit a zdraví


kancelář: bud. E34/237
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6670
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Životopis

Životopis

Identifikace osoby
 • Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.'
  ' narozen 9. 11. 1978 v Brně'
  ' ženatý, 3 děti
Pracoviště
 • Fakulta sportovních studií / Katedra kineziologie
Funkce na pracovišti
 • vedoucí katedry / odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2013: Ph.D. Kinantropologie "Výzkum vývoje rovnováhových schopností dospělé populace ve vztahu k jejich pohybové aktivitě"'
  ' 2006: Mgr. Učitelství pro střední školy se specializací tělesná výchova, zdravotní tělesná výchova, základy techniky "Snowboarding jako součást vzdělávacího systému v ČR"
Přehled zaměstnání
 • 2020 - : Vedoucí katedry, odborný asistent'
  ' 2015 - 2020: Proděkan pro vnější vztahy'
  ' 2013 - 2015: Postdoc, MU '
  ' 2009 - 2012: Asistent, vedoucí týmu v projektech OPVK ,MU '
  ' 2008 - 2009: Financial auditor, Sils-Maria, Swiss '
  ' 2001 -: Sportovní instruktor '
  ' 1998 - 2010, 2014 -2018: Člen zastupitelsta, Obec Petrovice
Pedagogická činnost
 • Výuka - antropomotorika, aplikovaná kineziologie a antropomotorika, diagnostika sportovního výkonu
Vědeckovýzkumná činnost
 • Monitoring a diagnostika pohybové aktivity'
  ' Rovnováhové schopnosti'
  ' Motodiagnostika'
  ' Bezpečnost při pohybové aktivitě
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 11. 7. 2015 – 25. 7. 2015: University of Murcia, Murcia, Ostatní, ESP
  • Krátkodobá zahraniční stáž, Postdoc II
 • 10. 9. 2013 – 16. 11. 2013: University of Illinois at Urbana–Champaign, Champaign-Urbana, Ostatní, USA
  • Dlouhodobá studijní stáž - Postdoc II
Univerzitní aktivity
 • Studia Sportiva - editor
Mimouniverzitní aktivity
 • Člen zastupitelstva obce Petrovice'
  ' Instruktor snowboardingu'
  ' Instruktor lyžování'
  ' Instruktor vodní turistiky'
  ' Instruktor zdravotní tělesné výchovy'
  ' Licence sportovní a regenerační masáže'
  ' Licence open water diver'
  ' Licence instruktora mořského kajakingu'
  ' Certifikace účastníka lavinového kurzu'
  ' American red cros – lifeguard training and first aid'
  ' National swimming pool foundation – certified pool / spa operator
Vybrané publikace
 • VESPALEC, Tomáš a Jindřich PAVLÍK. TRI-AXIAL ACCELEROMETER USAGE IN PEDAGOGICAL PROCESS IN CZECH ELEMENTARY SCHOOL. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014, s. 314-317. ISBN 978-953-317-014-5. info
 • PAVLÍK, Josef, Martin ZVONAŘ a Tomáš VESPALEC. Vybrané kapitoly z antropomotoriky - skripta v PDF ke stažení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, 61 s. ISBN 978-80-210-6860-5. URL info
 • PAVLÍK, Josef, Martin ZVONAŘ a Tomáš VESPALEC. Selected chapters from anthropomotorics - University textbook [PDF]. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, 59 s. 1. ISBN 978-80-210-6878-0. URL info
 • VESPALEC, Tomáš, Martin ZVONAŘ a Josef PAVLÍK. Anthropomotorics (e-learning). Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, n/a. 1. ISBN 978-80-210-7290-9. URL info
 • VESPALEC, Tomáš, Martin ZVONAŘ a Josef PAVLÍK. Antropomotorika. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 43 s. ISBN 978-80-210-7289-3. URL info
 • PSALMAN, Vladimír, Martin ZVONAŘ, Jozef BALÁŽ a Tomáš VESPALEC. Biomechanika člověka. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno. ISBN 978-80-210-7429-3. URL info
 • PSALMAN, Vladimír, Martin ZVONAŘ, Jozef BALÁŽ a Tomáš VESPALEC. Human biomechanics. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 57 s. ISBN 978-80-210-7430-9. URL info
 • PSALMAN, Vladimír, Martin ZVONAŘ, Jozef BALÁŽ, Igor DUVAČ, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Josef MALEČEK, Zdenko REGULI, Martin VAVÁČEK a Tomáš VESPALEC. Experiment in biomechanics. Online. Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. nestránkováno, 96 s. ISBN 978-80-210-7292-3. URL info
 • VESPALEC, Tomáš. Aplikovaná antropomotorika III. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, 154 s. ISBN 978-80-210-6390-7. info
 • ZVONAŘ, Martin, Igor DUVAČ, Martin SEBERA, Kateřina KOLÁŘOVÁ, Tomáš VESPALEC a Josef MALEČEK. Antropomotorika pro magisterský program tělesná výchova a sport. 1.vydání. Brno: muni PRESS, 2011, 231 s. ISBN 978-80-210-5380-9. info
 • ZVONAŘ, Martin, Josef PAVLÍK, Martin SEBERA, Tomáš VESPALEC a Jan ŠTOCHL. Vybrané kapitoly z antropomotoriky. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 86 s. první svazek. ISBN 978-80-210-5144-7. info

16. 2. 2021

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info