doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.

proděkan pro učitelské programy Přírodovědecké fakulty


kancelář: pav. 06/02028
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 3221
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Dr.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Fyzika kondenzovaných látek
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 19. 6. 2003
Datum ukončení řízení 1. 5. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Sledování teplotních změn v tenkých vrstvách metodami rentgenové difrakce a reflexe
Oponenti habilitační práce doc. RNDr. Josef Kuběna, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
RNDr. Zdeněk Šourek, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR Praha)
Metěj Jergel (Fyzikální ústav SAV Bratislava, SR)
Přednáška pro odbornou veřejnost 31. 3. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Václav Holý, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Eduard Schmidt, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
doc. RNDr. Petr Dub, CSc. (VUT Brno FSI)
doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc. (UK Praha - MFF)
prof. RNDr. David Rafaja, CSc. (TU Bergakademie Freiberg, SRN)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 31. 3. 2004

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info