doc. Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.


Kancelář: pav. 09/02006
Kotlářská 267/2
611 37 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 6137
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Přírodovědecká fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení Mgr. Adam Dubroka, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta MU
Obor habilitace Fyzika kondenzovaných látek
Habilitační práce (veřejná část) Probing high-temperature superconductivity and the two-dimensional electron gas at the laAIO/SrTio interface with infrared spectroscopy
Datum zahájení 14. 10. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. Mgr. Dominik Munzar, Dr. (Přírodovědecká fakulta MU)
doc. RNDr. Pavel Hlídek, CSc. (KU Praha - Matematicko-fyzikální fakulta)
prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (FSI VUT Brno)
doc.RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (FSI VUT Brno)
Oponenti prof.D.N. Basov (University of California, San Diego)
prof. Paolo Calvani (Universita di Roma La Sapienza)
RNDr. Jan Petzelt, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 30. 5. 2012
Datum zasedání VR fakulty 30. 5. 2012
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 9. 2012

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info