doc. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.

docent – Výzkum terestrických bezobratlých


kancelář: bud. D31/117
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6964
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Přírodovědecká fakulta
Obor řízení Zoologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 24. 3. 2014
Datum ukončení řízení 1. 12. 2014
Habilitační práce (veřejná část) Kroužkovci (Annelida) v půdách Evropy a severní Ameriky. diversita druhů a taxocenóz v závislosti na ekologických faktorech
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (Univerzita Karlova v Praze)
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. (Univerzita J.P. Šafárika v Košicích)
prof. RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. (PřF UK Praha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 22. 5. 2014
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. Jaromír Vaňhara, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc. (PřF JčU České Budějovice)
prof. Ing. Milada Bocáková, Ph.D. (UP Olomouc)
prof. RNDr. Josef Rusek, DrSc. (BC AV ČR České Budějovice)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 1. 10. 2014

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info