prof. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.

profesor – Katedra teorie programování


kancelář: C517
Botanická 554/68a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

telefon: 549 49 6337
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. RNDr. Daniel Kráľ, Ph.D., DSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení University of Warwick
Obor řízení Informatika
Fakulta zajišťující řízení Fakulta informatiky
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 10. 10. 2016
Datum ukončení řízení 14. 6. 2018
Přednáška pro odbornou veřejnost 20. 12. 2016 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Antonín Kučera, Ph.D. (Fakulta informatiky)
prof. RNDr. Martin Škoviera, PhD. (FMFI UK, Bratislava)
prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. (MÚ AV ČR)
prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. (MFF UK v Praze)
Stanovisko komise Stanovisko komise 1
Stanovisko komise 2
Datum zasedání vědecké rady fakulty 17. 2. 2017
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 17. 10. 2017

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info