doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.


telefon: 543 183 429, 448
e‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Stomatologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 14. 9. 2010
Datum ukončení řízení 1. 5. 2011
Habilitační práce (veřejná část) Poruchy prořezávání horního stálého špičáku
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
doc. MUDr. Olga Jedličková, CSc. (ortodontická ordinace, Brno)
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. (UPJŠ Košice - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 1. 2011
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
doc. MUDr. Peter Stanko, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 20. 1. 2011