doc. MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.


Telefon: 543 183 429, 448
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Pavlína Černochová, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor habilitace Stomatologie
Habilitační práce (veřejná část) Poruchy prořezávání horního stálého špičáku
Datum zahájení 14. 9. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Lydie Izakovičová Hollá, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Miloš Špidlen, Ph.D. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc. (UK - Lékařská fakulta Plzeň)
doc. MUDr. Peter Stanko, CSc. (UK Bratislava - Lékařská fakulta)
Oponenti prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
doc. MUDr. Olga Jedličková, CSc. (ortodontická ordinace, Brno)
prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. (UPJŠ Košice - Lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost 5. 1. 2011
Datum zasedání VR fakulty 20. 1. 2011
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 5. 2011

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info