prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.


Telefon: 532 23 2144, 3603
E‑mail:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor habilitace Onkologie
Habilitační práce (veřejná část) Závažné stavy v hematologii
Datum zahájení 20. 10. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Petr Cetkovský,Ph.D. (ÚHKT Praha)
prof.MUDr. Karel Indrák,DrSc. ( LF UP - Olomouc)
prof.MUDr. Jan Starý, DrSc. ( 2. LF UK Praha)
Oponenti prof.MUDr.Karel Indrák,DrSc. (LF UP Olomouc)
prof.MUDr.Jan Starý, DrSc. (2. LF UK Praha)
doc.MUdr.Petr Cetkovský, Ph.d. (ÚHKTPraha)
Přednáška pro odbornou veřejnost 14. 2. 2006
Datum zasedání VR fakulty 19. 3. 2006
Datum zasedání VR MU
Stav řízení jmenování docentem
Datum ukončení 1. 6. 2006
Řízení ke jmenování profesorem
Fakulta Lékařská fakulta
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor jmenování Onkologie
Datum zahájení 9. 11. 2009
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
prof. MUDr. Jan Starý, DrSc. (UK Praha - 2. lékařská fakulta)
prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. (UK Praha - 1. lékařská fakulta)
Přednáška pro odbornou veřejnost
Datum zasedání VR fakulty 15. 4. 2010
Datum zasedání VR MU 25. 5. 2010
Stav řízení jmenování profesorem
Datum ukončení 8. 12. 2010

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info