prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.


telefon: 532 23 2144, 3603
e‑mail:
Školitel

Obor: Hematologie

školitel doktorských studentů
Štěpán Hrabovský téma: Diagnostika a optimalizace léčby pacientů s BCR-ABL-like akutní lymfoblastickou leukemií a dalšími akutními lymfoblastickými leukemiemi s nepříznivou prognózou
Jakub Trizuljak téma: Vyhledávání případů hereditárních hematologických malignit

Obor: Onkologie

školitel doktorských studentů
Martin Brejcha absolvent 2014, téma: Prognostické faktory a klonální evoluce u chronické lymfocytární leukemie detekovaná metodami fluorescenční in situ hybridizace a cytogenetickým vyšetřením po stimulaci CpG oligonukleotidy a interleukinem-2
Jana Černá absolvent 2017, téma: Stanovení exprese antigenů na nádorových buňkách metodou multiparametrické flowcytometrie
František Folber absolvent 2015, téma: Optimalizace léčby akutní lymfoblastické leukemie dospělých
Anna Panovská absolvent 2017, téma: Léčba a prognóza relabované a refrakterní chronické lymfocytární leukemie
Michaela Pevná téma: Analýza cílových antigenů pro léčbu non-hodgkinských lymfomů monoklonálními protilátkami na nádorových buňkách pomocí kvantitativní cytometrie a jejich korelace s léčebnou odpovědí
Hana Plešingerová absolvent 2018, téma: Analýza buněčných antigenů u leukémií – ROR1 a COBLL1 u chronické lymfocytární leukémie
Olga Stehlíková absolvent 2015, téma: Analýza minimální reziduální nemoci u leukémií a lymfomů metodou multiparametrické flowcytometrie

Obor: Vnitřní nemoci

školitel doktorských studentů
Libor Červinek absolvent 2015, téma: Optimalizace diagnostiky a léčebné péče u pacientů s autoimunitními cytopeniemi
Martina Doubková absolvent 2016, téma: Optimalizace diagnostiky a léčebné péče u pacientů s intersticiálními plicními procesy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info