doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc.

docent – Chirurgická klinika


korespondenční adresa:
Jihlavská 340/20, 625 00 Brno

telefon: 532 23 2962
e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení MU Brno, Lékařská fakulta
Obor řízení Chirurgie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 20. 4. 2000
Datum ukončení řízení 15. 11. 2000
Habilitační práce (veřejná část) Vývoj v chirurgii extrakraniálního řečiště
Oponenti habilitační práce prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr.Július Mazuch,CSc. (NsP Lučenec)
prof.MUDr. Jaroslav Mayzlík,CSc. (FN Ostrava-Poruba)
Přednáška pro odbornou veřejnost 19. 6. 2000
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Jan Wechsler, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Eliška Sovová, Ph.D. (MU - Lékařská fakulta)
doc.MUDr. Július Mazuch,CSc. (NsP Lučenec)
doc.MUDr. Josef Kopecký,CSc. (FN Ostrava-Poruba)
prof.MUDr. Jaroslav Mayzlík, CSc. (FN Ostrava-Poruba)

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info