doc. Ing. Josef Elster, Ph.D.

Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Josef Elster, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení BÚ AV ČR Třeboň a BF JčU České Budějovice
Obor řízení Hydrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení řízení zastaveno
Datum zahájení řízení 21. 7. 2003
Datum ukončení řízení 26. 5. 2004
Habilitační práce (veřejná část) Diversity and abundance of algae in various habitats of Polar Regions
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jozef Hindák, DrSc. (PřF UKo Bratislava)
RNDr. Petr Marvan, CSc. (LIMNI s.r.o. Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 5. 2004
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. František Kubíček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc. (PřF UP Olomouc)
prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. (BF JčU České Budějovice)
prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (BF JčU České Budějovice)
prof. RNDr. Jozef Hindák, DrSc. (PřF UKo Bratislava)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 26. 5. 2004
Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. Ing. Josef Elster, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Botanický ústav AV ČR Třeboň
Obor řízení Hydrobiologie
Fakulta zajišťující řízení Přírodovědecká fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 1. 7. 2004
Datum ukončení řízení 1. 5. 2005
Habilitační práce (veřejná část) Diversity and abundance of algae in various habitats of Polar Region
Oponenti habilitační práce prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Josef Hindák, DrSc. (BÜ SAV Bratislava, Slovensko)
RNDr. Petr Marvan, CSc. (LIMNI s.r.o. Brno)
Přednáška pro odbornou veřejnost 23. 3. 2005
Složení habilitační komise
Předseda prof. RNDr. František Kubíček, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
Členové prof. RNDr, Jozef Hindák, DrSc, (BÚ SAV Bratislava, Slovensko)
prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. (MU - Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc. (UP Přírodovědecká fakulta)
prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. (JčU - Biologická fakulta)
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 3. 2005

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info