prof. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.

přednostka kliniky – I. dermatovenerologická klinika


korespondenční adresa:
Pekařská 664/53, 602 00 Brno

e‑mail:
sociální a akademické sítě:
Kvalifikace

Ukončená řízení

Habilitační řízení
Jméno uchazeče v době konání řízení MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Lékařská fakulta
Obor řízení Dermatovenerologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování docentem
Datum zahájení řízení 11. 1. 2010
Datum ukončení řízení 1. 6. 2010
Habilitační práce (veřejná část) Autoimunitní subepidermální puchýřnaté dermatózy
Přednáška pro odbornou veřejnost 29. 3. 2010
Složení habilitační komise
Předseda prof. MUDr. Věra Semrádová, CSc. (MU - Lékařská fakulta)
Členové prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc. (Společná pracoviště s FN U Sv.Anny)
doc. MUDr. Dagmar Ditrichová, CSc. (UP Olomouc - Lékařská fakulta)
doc. MUDr. Vladimír Hegyi, Ph.D. (LF UK Bratislava)
prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. (1. LF UK Praha)
Řízení ke jmenování profesorem
Jméno uchazeče v době konání řízení doc. MUDr. Hana Jedličková, Ph.D.
Pracoviště uchazeče v době konání řízení Dermatovenerologické oddělení FN Brno
Obor řízení Dermatovenerologie
Fakulta zajišťující řízení Lékařská fakulta
Stav řízení jmenování profesorem
Datum zahájení řízení 25. 3. 2019
Datum ukončení řízení 8. 5. 2021
Přednáška pro odbornou veřejnost 26. 9. 2019 | Hodnocení přednášky
Složení komise
Předseda prof. MUDr. Jiří Štork, CSc. (Dermatovenerologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK)
Členové prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA (Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady)
prof. MUDr. Petra Cetkovská, Ph.D. (Dermatovenerologická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň)
doc. MUDr. Dušan Buchvald, PhD. (Detská dermatovenerologická klinika LF UK a Národného ústavu detských chorôb Bratislava)
Prof. Dr. med. Michael Hertl (Philipps University of Marburg, Klinik für Dermatologie und Allergologie (Marburg))
Stanovisko komise Stanovisko komise
Datum zasedání vědecké rady fakulty 23. 1. 2020
Datum zasedání vědecké rady Masarykovy univerzity 3. 11. 2020

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info