Adam Wechsler


e‑mail:
Základní údaje

Členství v akademických orgánech

Akademický senát Lékařská fakulta
Pracovní skupina pro elektronickou prezentaci Lékařská fakulta

Osobní informace

Osobní identifikace - univerzitní číslo 478464
Interní informace Inet MU IS MU