prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.


Kancelář: bud. T/241b
Kounicova 67a
602 00 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3886, 541 145 740
E‑mail:
Školitel

Obor: Český jazyk

školitel doktorských studentů
Mojmír Dočekal absolvent 2005, téma: Vázané proměnné v češtině
Linda Doleží absolvent 2008, téma: Akvizice frázových komparativů v češtině
Veronika Kloudová téma: Výjimkové konstrukce v češtině
Ruth Konvalinková absolvent 2011, téma: Vyjadřování prostorových vztahů v češtině (valenčně-kognitivní analýza)
Vladimír Pfeffer absolvent 2010, téma: Finitivnost v jazykovém popisu češtiny
Lucie Stehlíková absolvent 2010, téma: Morfosyntaktické vlastnosti deverbálních jmen na -ní-/-tí-
Roland Anton Wagner absolvent 2012, téma: Reflexivní slovesa v češtině a prognóza jejich ekvivalentů v němčině
Konzultant doktorských studentů
Petra Macurová téma: Ukazovací zájmena v češtině a italštině

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info