prof. PhDr. Petr Karlík, CSc.


Kancelář: bud. M/025
Joštova 220/13
662 43 Brno

Zobrazit na mapě

Telefon: 549 49 3886
E‑mail:
Školitel

Obor: Český jazyk

školitel doktorských studentů
Mojmír Dočekal absolvent 2005, téma: Vázané proměnné v češtině
Linda Doleží absolvent 2008, téma: Akvizice frázových komparativů v češtině
Lucie Janků téma: Morfosyntaktická struktura vokativu
Veronika Kloudová téma: Výjimkové konstrukce v češtině
Ruth Konvalinková absolvent 2011, téma: Vyjadřování prostorových vztahů v češtině (valenčně-kognitivní analýza)
Petra Macurová téma: Ukazovací zájmena v češtině a italštině
Vladimír Pfeffer absolvent 2010, téma: Finitivnost v jazykovém popisu češtiny
Lucie Stehlíková absolvent 2010, téma: Morfosyntaktické vlastnosti deverbálních jmen na -ní-/-tí-
Roland Anton Wagner absolvent 2012, téma: Reflexivní slovesa v češtině a prognóza jejich ekvivalentů v němčině

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info